Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Konjunkturprognos BI

Publicerad: 9 December 2008, 23:00

Kraftigt sjunkande bostadsinvesteringar 2009 Enligt en konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI) har förutsättningarna på byggmarknaden har förändrats mycket snabbt under hösten. Oron på finansmarknaderna har fördjupat konjunkturnedgången betydligt och såväl BNP som bygginvesteringarna förutses sjunka 2009…


Källa: Pressmeddelande 2008-12-10, 09:18

Kraftigt sjunkande bostadsinvesteringar 2009

Enligt en konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI) har förutsättningarna på byggmarknaden har förändrats mycket snabbt under hösten. Oron på finansmarknaderna har fördjupat konjunkturnedgången betydligt och såväl BNP som bygginvesteringarna förutses sjunka 2009.

Bygginvesteringarna minskade med en procent det tredje kvartalet och nedgången fortsätter nästa år. Det är bostadsinvesteringarna som faller och beroende på när den ekonomiska utvecklingen börjar återhämta sig väntas de sjunka med mellan 30 och 35 procent. Övriga delsektorer klarar sig bättre, men ökningstakten för de sammantagna bygginvesteringarna stannar på två procent i år för att sedan vända och bli negativ under 2009.

Osäkert och svagt ekonomiskt läge

Till följd av den mycket stora osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen framöver har BI:s ekonomer valt att skissa två scenarier för 2009. Avgörande för utvecklingen på byggmarknaden är hur länge det dröjer tills läget på de finansiella marknaderna normaliseras så att den realekonomiska återhämtningen kan inledas.

– Nästa år påbörjas kanske 15000 bostäder i Sverige, men i värsta fall kan det bli så få som 10000, vilket i så fall skulle vara färre än under krisen på 1990-talet, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier (BI).

Båda alternativen bygger på att vi 2009 får se den svagaste ekonomiska tillväxten sedan krisen i början av 1990-talet. Samtidigt vidtas omfattande stimulansåtgärder såväl i Sverige som i vår omvärld i syfte att få hjulen att börja snurra igen.

– En enkät till våra bostadsbyggande medlemsföretag bekräftar att det just nu går väldigt trögt att starta nya bostadsprojekt, men än så länge är det hög aktivitet på många håll och det tycks vara så att man inte avbryter de projekt som redan påbörjats, fortsätter Fredrik Isaksson.

Även lokalbyggandet dämpas

För lokalbyggandet dämpas tillväxttakten nu tydligt, men investeringarna stannar ändå på oförändrad nivå i det negativa scenariot. Det är den offentliga sektorn som fortsätter att bygga nytt och renovera sina lokaler medan det finns risk att en del privata projekt senareläggs.

– Lokalinvesteringarna ökar nu betydligt långsammare än under första halvåret i år. Inte minst det privata byggandet av kommersiella lokaler är beroende av hushållens konsumtionsutveckling, men även av sysselsättningsutvecklingen inom tjänstenäringarna. Med en svag utveckling på arbetsmarknaden framöver finns det en risk att planerade projekt skjuts upp även inom denna delsektor, menar Lars-Johan Blom, ekonom på BI.

Det offentliga anläggningsbyggandet dämpar investeringsnedgången

I oktober pekade BI ut anläggningsbyggandet som den nya motorn på byggmarknaden. Den positiva synen på infrastruktursatsningar har snarast stärkts sedan dess och därför är prognosen för denna sektor oförändrad.

Sammantaget räcker dock inte de ökade anläggningsinvesteringarna till för att väga upp nedgången i bostadsbyggandet och det dämpade lokalbyggandet. För 2009 bedöms de totala bygginvesteringarna sjunka i såväl det positiva som det negativa scenariot. Det innebär också att byggarbetsmarknaden försvagas framöver. Liksom för övriga industrigrenar har antalet varsel i byggindustrin ökat markant de senaste månaderna.

– Sysselsättningen i byggindustrin har ökat kontinuerligt tio år i rad. Bara under de senaste två åren ökade antalet sysselsatta med drygt 30000. Med en investeringsnedgång på mellan sex och elva procent nästa år riskerar hela den uppgången att raderas, avslutar Fredrik Isaksson.

Hela Norden drabbas

Den kraftiga konjunkturnedgången är internationell och även byggmarknaderna i våra nordiska grannländer påverkas negativt. För år 2007 summerade bygginvesteringarna i Norden totalt till 112 mdr EUR. Volymen bedöms emellertid minska med två procent i år och sex procent 2009.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.