Lördag11.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM JLL

Publicerad: 1 Juli 2010, 22:00

Kraftig ökning av transaktionsvolymen i Sverige enligt JLL Den totala transaktionsvolymen i Sverige under det andra kvartalet 2010 uppgick till 28 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 51 procent jämfört med kvartalet före och hela 211 procent jämfört med samma period 2009. När det gäller framtiden ser rådgivningsföretaget orostecken kopplade till utvecklingen i de så kallade PIIGS-länderna…


Källa: Jones Lang LaSalle

Kraftig ökning av transaktionsvolymen i Sverige enligt JLL

Den totala transaktionsvolymen i Sverige under det andra kvartalet 2010 uppgick till 28 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 51 procent jämfört med kvartalet före och hela 211 procent jämfört med samma period 2009. När det gäller framtiden ser rådgivningsföretaget orostecken kopplade till utvecklingen i de så kallade PIIGS-länderna.

Under det första halvåret 2010 genomfördes transaktioner till ett värde om 46,4 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en uppgång med 194 procent jämfört med samma period 2009, då transaktionsvolymen uppgick till 15,8 miljarder kronor. Transaktionsvolymen för så kallade Cross Border-transaktioner ökade samtidigt med 135 procent.

Enligt Jones Lang LaSalle har transaktionsvolymen i Sverige ökat stadigt sedan årsskiftet 2008/2009. Det förklaras genom att tillgången på kapital är gott, samtidigt som den goda utvecklingen på börsen under det senaste året medfört att ytterligare medel fått omallokeras till fastigheter. Den goda transparensen på den svenska marknaden anges som ytterligare en orsak.

Andelen transaktioner som skett utanför de tre storstadsområdena har enligt Jones Lang LaSalle ökat under perioden. Detta beror enligt företaget framförallt på att årets tre största affärer skett utanför storstäderna, men det tyder också på att riskviljan åter börjat öka bland investerarna. Den totala andelen transaktioner som genomförts i de tre storstadsområdena i landet uppgick under det första halvåret till 40 procent, medan 60 procent av transaktionerna genomfördes utanför de tre storstadsområdena. Stockholm, som normalt står för ungefär hälften av transaktionsvolymen minskar sin andel kraftigt till 32 procent (56 procent under första halvåret 2009), Göteborg till 5 procent (7 procent) och Malmö till 3 procent (8 procent). Jones Lang LaSalle poängterar att transaktionsvolymen i absoluta tal ökat i samtliga geografiska områden.

De två klart dominerande fastighetsslagen på den svenska transaktionsmarknaden är bostäder och kontor, som tillsammans utgör 64 procent av den totala transaktionsvolymen. Ett antal större affärer med bostadsfastigheter i fokus har lett till en kraftig ökning av andelen bostäder, som nu utgör 41 procent av den totala transaktionsvolymen, under första halvåret 2010.

Generellt präglades det första halvåret av en stark utveckling på transaktionsmarknaden där även affärernas storlek ökat markant. Under perioden genomfördes 20 affärer med storlek över 500 miljoner kronor, varav flertalet var miljardaffärer. Utvecklingen har på många håll i Europa varit lika stark som i Sverige under det senaste året, men vi ser nu åter en ökad oro för utvecklingen i de så kallade PIIGS-länderna och vad detta kan komma att medföra för resten av Europa. Med finanskrisen i färskt minne, börjar vissa internationella investerare redan nu att införa mer restriktiva krav vid utvärdering av potentiella investeringar. Det råder därmed stor osäkerhet om det andra halvåret kan komma att utvecklas lika bra som det första.

PIIGS står för Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.