Söndag01.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Förköpslagen

Publicerad: 17 September 2009, 22:00

Lagrådsremiss: Förköpslagen upphävs Förköpslagen ska upphävas – det är innebörden av den lagrådsremiss som regeringen i dag har beslutat om. Antalet ärenden är så få att lagen spelat ut sin roll. Beslutet är ett led i regeringens regelförenklingsarbete…


Källa: Pressmeddelande Miljödepartementet, 2009-09-17

Lagrådsremiss: Förköpslagen upphävs

Förköpslagen ska upphävas – det är innebörden av den lagrådsremiss som regeringen i dag har beslutat om. Antalet ärenden är så få att lagen spelat ut sin roll. Beslutet är ett led i regeringens regelförenklingsarbete.

– Att upphäva förköpslagen förenklar för säljare och köpare av fastigheter, inklusive kommunerna. Lagar som spelat ut sin roll bör upphävas. Det är inte rimligt att köpare och säljare av fastigheter ska drabbas av kostnader och onödigt krångel för att ett litet antal fastigheter årligen ska komma i kommuners ägo. Förenklingen påverkar inte i grunden kommunens möjligheter att förvärva mark och fastigheter, säger Miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Dagens samhällsplanering har en annan inriktning än när förköpslagen infördes. Planeringen är i stor utsträckning inriktad på att förtäta befintliga bostadsmiljöer och att omvandla tidigare verksamhetsområden. De idéer som förverkligas bygger i allt högre grad på privata initiativ där en stor del av exploateringen sker i enskild regi. Den kommunala markpolitiken har till följd av detta kommit att spela en mera begränsad roll än vad den gjorde vid förköpslagens tillkomst.

Förköpslagen trädde i kraft 1968 och innebär att en kommun i vissa fall kan träda i en köpares ställe när ett avtal tecknats om en fastighetsöverlåtelse. Syftet med lagen har varit att underlätta en aktiv kommunal markpolitik och att kommunen på ett förhållandevis enkelt sätt ska kunna bli ägare av sådan mark som behövs för framtida tätortsexpansion. Det syftet är nu överspelat.

Boverket har gjort en utvärdering av förköpslagen och kommit fram till att landets kommuner årligen prövar i storleksordningen 45 000 fastighetsöverlåtelser. Antalet fastigheter som kommunerna förvärvar med stöd av lagen uppgår till cirka 15 per år.

Tillämpningen av förköpslagen innebär kostnader för kommunerna och för andra myndigheter. Förköpslagen medför också administrativa kostnader för fastighetsmäklare och bankväsendet. I slutändan drabbar detta köpare och säljare och fastighetsmarknaden som helhet genom ökade kostnader, osäkerhet och tidsförluster, till mycket begränsad nytta.

Kommunernas möjligheter att föra en aktiv markpolitik och att trygga behovet av mark för samhällsbyggnadsändamål kan vid ett upphävande av förköpslagen liksom hittills tillgodoses genom frivilliga förvärv. Kommunen har också i vissa fall möjlighet att förvärva fast egendom utan stöd av överenskommelser.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.