Söndag01.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Förbifart Stockholm

Publicerad: 2 September 2009, 22:00

Regeringen tillåter Förbifart Stockholm Regeringen har i dag beslutat att tillåta att en motorväg byggs enligt förslaget Förbifart Stockholm. Vägen får byggas inom en tydlig angiven korridor och kommer till största del att förläggas i tunnel. Vägverket kan nu arbeta vidare med en detaljerad planering och projektering…


Källa: Pressmeddelande Miljödepartementet, Näringsdepartementet, 2009-09-03

Regeringen tillåter Förbifart Stockholm

Regeringen har i dag beslutat att tillåta att en motorväg byggs enligt förslaget Förbifart Stockholm. Vägen får byggas inom en tydlig angiven korridor och kommer till största del att förläggas i tunnel. Vägverket kan nu arbeta vidare med en detaljerad planering och projektering.

– Miljö- och klimatalternativet för Stockholm är en storsatsning på spårvägar och bussar, en E4:a förbi staden och framtidens miljövänliga bilar som drivs på el och miljöbränslen, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Med den snabbt växande befolkningen i Stockholm är det mycket angeläget att regionens trafiksystem blir mer miljöanpassat och effektivt. Det gäller alla trafikslag. Förbifart Stockholm är en del i en komplex helhet, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Regeringen har prövat tillåtligheten enligt miljöbalken. Motorvägen får byggas mellan E 4/E 20 söder om Kungens kurva och E 4 norr om Häggvik. Av den totala sträckan på 21 kilometer kommer 17 kilometer att ligga i tunnel. Därmed:

– Lambarfjärden räddas från exploatering.

– Grimstaskogen räddas.

– Ytterst begränsat intrång på Lovön.

– Världsarv Drottningholm och Natura 2000-området Edeby ekhage bevaras.

– Nu har vi ett vägalternativ som både tar hänsyn till Stockholms unika miljövärden och som tillför tillräcklig trafikkapacitet för en växande region, där goda möjligheter finns att utveckla kollektivtrafiken, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Den exakta vägsträckningen ska fastställas av Vägverket i en s.k. arbetsplan. Regeringens beslut är förknippat med ett antal villkor för att säkerställa att största möjliga hänsyn till miljön tas vid utformning, byggande och drift av vägen.

– Med fyra femtedelar av vägen i tunnel undviks intrång i naturmiljöer, splittring av naturområden och bullerspridningen begränsas. Detta är ett helt annat projekt än de som diskuterades under 1980- och 1990-talen, säger Andreas Carlgren.

Regeringen har höjt ambitionen i klimatarbetet och utsläppen ska minska. Under de närmaste 20 åren är det nödvändigt med en stor omställning av fordonsparken. Till 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonspark. Regeringens mål är att Sverige till 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

– Miljön vinner inte på igenkorkade vägar. Det avgörande är istället att sänka utsläppen från bilarna som sådana. Förbifart Stockholm byggs för framtidens bilar. Omställningen är redan i full gång, var fjärde bil som sålts hittills i år kan drivas på el eller förnybart bränsle, säger Andreas Carlgren.

Förbifart Stockholm beräknas kosta ca 27 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Vägen beräknas bli klar 2020.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.