Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

PM Euroconstruct

Publicerad: 9 november 2011, 23:00

Förvärrad skuldkris försenar den europeiska byggbranschens återhämtning
Under våren såg utsikterna relativt ljusa ut för den europeiska byggmarknaden efter ett rejält stålbad sedan finanskrisen. Sommarens och höstens turbulens har dock fått de 19 medlemsländerna i Euroconstruct att omvärdera branschens förväntningar för de kommande åren. I en nyutkommen rapport spår de sämre tider för byggbranschen…


Källa: pressmeddelande Euroconstruct

Förvärrad skuldkris försenar den europeiska byggbranschens återhämtning

Under våren såg utsikterna relativt ljusa ut för den europeiska byggmarknaden efter ett rejält stålbad sedan finanskrisen. Sommarens och höstens turbulens har dock fått de 19 medlemsländerna i Euroconstruct att omvärdera branschens förväntningar för de kommande åren. I en nyutkommen rapport spår de sämre tider för byggbranschen.

Euroconstructländernas BNP-tillväxt under 2012 och 2013 har reviderats ned från 1,9 procent per år till 1,1 respektive 1,7 procent vilket får konsekvenser för byggbranschens möjligheter att vända den negativa utvecklingen. En vändning till ökande aktivitet låter vänta på sig till 2013 och tillväxttakten blir då blygsamma 1,8 procent. Det är främst offentligt finansierat byggande (vård, skola, idrottsbyggnader med mera) och anläggningssektorn som bromsar utvecklingen i de länder som drabbats hårt av skuldkrisen. Bostadssektorn vänder dock i år efter en dramatisk nedgång sedan 2008 och växer svagt de kommande åren fram till 2014. Detta enligt den rapport som publicerats vid Euroconstructkonferensen i Paris den 9 november, där Prognoscentret AB är Sveriges representant.

På grund av omfattande offentliga nedskärningar och dramatiskt försämrat förtroende bland både hushåll och företag har förutsättningarna för ekonomisk tillväxt inom Euroconstructzonen tydligt försämrats sedan våren. Det är stora skillnader mellan medlemsländerna. Portugal, Spanien, Italien och Irland plågas av höga skulder och/eller stora budgetunderskott. För Mellaneuropa, Norden, (där vissa länder är klart mer sårbara än andra) och de östeuropeiska länder som är med i nätverket, (Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien) kan man grovt uttryckt säga att återhämtningen tar en paus 2012 för att sedan fortsätta igen under 2013. Prognoserna baseras på ekonomisk statistik från september. Sedan dess har turbulensen ökat ytterligare och förutsättningarna för prognosen är därför ovanligt osäker. Risken ligger klart på den negativa sidan.

Så långt i år har byggaktivitetsutvecklingen följt den förväntade banan i de flesta länder. Det första halvåret har varit relativt starkt vilket väger emot den inbromsning vi ser i höst. Turbulensen slår hårdast på aktiviteten 2012 och förväntningarna har sedan i våras svängt från en uppgång på 1,3 procent till en svag nedgång med 0,3 procent. Det är inte förrän 2013 som byggaktiviteten väntas utvecklas positivt igen med en uppgång på 1,8 procent. Krisen har slagit hårdast i Spanien och på Irland med aktivitetsfall på drygt 80 procent, ett stålbad som påminner om det Sverige gick igenom i början av 90-talet. Även om bostadssektorn växer svagt i år, vänder inte den totala byggaktiviteten upp då det privatfinansierade lokalbyggandet (industri, affär, kontor, lager etc.) normalt återhämtar sig ett år senare i konjunkturcykeln. Utvecklingen är en effekt av neddragen offentlig konsumtion, svag sysselsättningsutveckling, lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin och fortsatt relativt höga vakansgrader på kontor och affärsfastigheter. Minskande offentliga investeringar, (främst i de problemtyngda länderna) bromsar även upp anläggningssektorn och offentligt finansierade byggnader, (skolor, sjukvård och samlingsbyggnader av olika slag). Någon stabil uppgång förväntas först när arbetsmarknaden förbättras på allvar och den europeiska skuldkrisen klingar av.

Hur de olika marknaderna klarat de senaste åren varierar dock kraftigt. Schweiz, Tyskland och Polen går emot strömmen där den totala byggaktiviteten varit stabil eller har växt genom hela perioden. Dessa länder har inte präglats av en spekulativ bostadsmarknad vilket gör att vägen till återhämtningen varit kort efter finanskrisen. Norden, undantaget Danmark, tillhör de länder som såg en kraftig nedgång i samband med finanskrisen 2008 men marknaden har återhämtat sig relativt snabbt sedan förra året. Även ROT-sektorn har drabbats med en total nedgång på cirka 10 procent sedan finanskrisen. Detta är en stor nedgång för att vara ROT-sektorn. En stor del av ROT-marknaden är behovsdriven vilket gör den betydligt mer robust i oroliga tider. Nedgången har även motverkats av att stimulanser mot den så kallade Gör-det-själv-marknaden införts i många länder. ROT-aktiviteten vänder upp svagt i år och bör fortsätta utvecklas positivt under de kommande åren.

Fakta:

Euroconstruct är ett europeiskt nätverk med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna. Nätverket består av 19 länder, där varje land representeras en utvald organisation, analysföretag eller institution. Prognoscentret AB är representant för både Sverige och Norge.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News