Fredag07.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM AKU

Publicerad: 24 Maj 2010, 22:00

Arbetskraftsundersökningen (AKU): Olika sysselsättningsutveckling för män och kvinnor Antalet sysselsatta män ökade med 33 000 jämfört med april 2009. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 80 000, varav 54 000 var kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,8 procent av arbetskraften, 9,3 procent säsongrensat…


Källa: Pressmeddelande Statistiska Centralbyrån

Arbetskraftsundersökningen (AKU):

Olika sysselsättningsutveckling för män och kvinnor

Antalet sysselsatta män ökade med 33 000 jämfört med april 2009. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 80 000, varav 54 000 var kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,8 procent av arbetskraften, 9,3 procent säsongrensat.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 512 000 personer i april. Trenden för det totala antalet sysselsatta är fortsatt svagt positiv.

Liksom föregående månader skiljer sig dock utvecklingen åt mellan könen. Antalet sysselsatta män fortsätter att öka enligt säsongrensade data, medan trenden för antalet sysselsatta kvinnor är fortsatt nedåtgående.

Antalet arbetslösa uppgick till 464 000 enligt säsongrensade data. Det motsvarar 9,3 procent av arbetskraften i åldern 15–74 år, också säsongrensat. Arbetslösheten, både i antal arbetslösa och som andel av arbetskraften, ökar fortfarande.

Färre fast anställda kvinnor

I april var 4 465 000 personer sysselsatta enligt ej säsongsrensade data. Jämfört med april 2009 är det inte någon statistiskt säkerställd förändring sett till båda könen, däremot ökade antalet sysselsatta män med 33 000.

Sysselsättningsgraden uppgick därmed till 63,7 procent av befolkningen i åldern 15–74 år. Bland kvinnor skedde en nedgång med 1,4 procentenheter, medan det inte skedde någon statistiskt säkerställd förändring bland männen.

Antalet arbetslösa ökade med 80 000

Antalet arbetslösa i april uppgick till 483 000. I jämförelse med motsvarande månad 2009 är det en ökning med 80 000 personer. Av dessa var två tredjedelar kvinnor.

Av de 483 000 arbetslösa studerade 39 procent, eller 186 000, på heltid, antingen inom formell utbildning eller inom arbetsmarknadspolitiska program. Antalet arbetslösa ungdomar, det vill säga personer i åldern 15–24 år, uppgick till 190 000. Det är 31 000 fler än för ett år sedan. Av de arbetslösa ungdomarna var det 120 000, eller 63 procent, som studerade på heltid.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent av arbetskraften, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med april 2009. Uppdelat på kön var det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent för kvinnor och 9,7 procent för män. Förändringen, jämfört med april föregående år, är statistiskt säkerställd endast för kvinnor.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.