Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Akademiska hus

Publicerad: 27 Oktober 2011, 22:00

Värdeförändringar i fastigheter förbättrar Akademiska hus resultat De tre första kvartalen visar Akademiska Hus ett förbättrat resultat jämfört med 2010. Förbättringen är framför allt en följd av värdeförändringarna i fastigheter som uppgår till 343 miljoner kronor för perioden jämfört med -273 miljoner kronor för motsvarande period föregående år, enligt företaget. Även driftöverskottet har förbättrats genom främst ökade hyresintäkter…


Källa: pressmeddelande Akademiska hus

Värdeförändringar i fastigheter förbättrar Akademiska hus resultat

De tre första kvartalen visar Akademiska Hus ett förbättrat resultat jämfört med 2010. Förbättringen är framför allt en följd av värdeförändringarna i fastigheter som uppgår till 343 miljoner kronor för perioden jämfört med -273 miljoner kronor för motsvarande period föregående år, enligt företaget. Även driftöverskottet har förbättrats genom främst ökade hyresintäkter.

Under det tredje kvartalet har Akademiska Hus i samarbete med Chalmersfastigheter tagit fram en stadsbyggnadsidé för södra delen av Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, där minst 70 000 kvadratmeter ska utvecklas. Tillsammans med svenska universitet och högskolor planerar företaget nya kunskapsmiljöer för närmare 20 miljarder kronor de kommande åren.

Oron för den statsfinansiella situationen i Europa och USA har tilltagit och de finansiella marknaderna präglas av osäkerhet och riskaversion. Detta har påverkat den reala ekonomin och en inbromsning sker nu. Akademiska Hus bedömer dock att den ökade riskaversionen ännu inte har nått fastighetsmarknaden i Sverige, utan den kan betecknas som fortsatt stabil. Företaget bedömer också att direktavkastningskraven nu har bottnat.

– I tredje kvartalet har vi inte ändrat direktavkastningskra­ven medan de för första kvartalet var oförändrade eller svagt sjun­kande, vilket påverkade värderingen positivt. Stor vikt kommer att läggas på marknadsbevakning under årets sista del, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Delårsrapporten i sammandrag:

- Hyresintäkterna uppgick till 3 837 miljoner kronor (3 707). Ökningen är hänförlig till driftsättningar av färdigställda projekt samt in­dexuppräkning.

- Driftöverskottet uppgick till 2 583 miljoner kronor  (2 468). Förbättringen har främst skett genom ökade hyresintäkter.

- Värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 343 miljoner kronor  (-273).

- Finansnettot för perioden uppgick till -363 miljoner kronor  (-350). I finans­nettot ingår värdeförändringar på finansiella instrument med 2 miljoner kronor  (-128).

- Resultatet före skatt för perioden uppgick till 2 534 miljoner kronor  (1 819) och periodens resultat blev 1 872 miljoner kronor (1 340).

- Nettoinvesteringar i om- och nybyggnader har hittills under året uppgått till 1 569 miljoner kronor  (1 292).

- Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgår till 6,9 procent (7,0) på helårsbasis.

- För att skapa ett samlat och starkare Akademiska Hus pågår en fusion av moder- och dotterbolag. Fusionen beräknas vara helt genomförd under 2012.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.