Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

Ökning av svenska utsläpp av växthusgaser

Publicerad: 19 december 2011, 23:00

Ökning av svenska utsläpp av växthusgaser
Efter att ha minskat en rad år ökade de svenska utsläppen av växthusgaser under 2010. Efter rekordminskning 2009 bidrog kyla och en återhämtning av konjunkturen till högre utsläpp…


Källa: Pressmeddelande Naturvårdsverket

Ökning av svenska utsläpp av växthusgaser

Efter att ha minskat en rad år ökade de svenska utsläppen av växthusgaser under 2010. Efter rekordminskning 2009 bidrog kyla och en återhämtning av konjunkturen till högre utsläpp.

Under 2009 minskade utsläppen rekordartat med drygt 3,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, till stora delar beroende på lågkonjunkturen som kraftigt påverkade industrins utsläpp. Under 2010 återhämtade sig konjunkturen och dessutom har det varit kallt, detta har drivit upp utsläppen igen. Sedan 1990 har utsläppen dock minskat med cirka 9 procent, motsvarande 6,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

De totala utsläppen i Sverige uppgick år 2010 till 66,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Rapporteringen visar på en ökning det senaste året av utsläppen från el- och värmeproduktion, industri, bostäder och lokaler. Orsakerna till detta är i huvudsak två kalla vintrar i rad, konjunkturuppgång samt begränsad kärnkraftsproduktion.

För perioden 1990 – 2010 sammantaget blir bilden en annan – utsläppen minskar. De kraftigaste minskningarna av utsläppen, i absoluta tal räknat, har skett främst till följd av att oljeeldning för uppvärmning ersatts med eldning av biobränsle. För produktion av el och fjärrvärme har utsläppen varierat mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Industrins energianvändning visar på en minskad trend sedan 1997. Utsläppen från jordbruk och avfall har också minskat betydligt sedan 1990 bland annat på grund av minskat djurantal och minskad deponering av organiskt avfall.

Utsläpp i transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen och har ökat med 7,5 procent jämfört med 1990. Sedan 2005 ser vi dock en svagt minskande trend. Utsläppen från biltrafik har stabiliserats och minskat något sedan 1990 trots att trafiken har ökat, tack vare energieffektivare bilar och ökad användning av biobränslen. Denna minskning motverkas av att utsläppen från tunga fordon ökat 45 procent under samma period.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.