Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Nyemission i Diös

Publicerad: 31 Oktober 2010, 23:00

Nyemission i Diös Styrelsen i Diös Fastigheter AB har beslutat att genomföra en nyemission med syftet att delvis finansiera förvärvet av fastigheter från Östersunds kommun där Diös träffat avtal om att förvärva till ett under¬liggande fastighetsvärde om 208 miljoner kronor…


Källa: Pressmeddelande Diös

Nyemission i Diös

Styrelsen i Diös Fastigheter AB har beslutat att genomföra en nyemission med syftet att delvis finansiera förvärvet av fastigheter från Östersunds kommun där Diös träffat avtal om att förvärva till ett under¬liggande fastighetsvärde om 208 miljoner kronor.

Nyemissionen sker till en teckningskurs om 29,20 kronor per aktie. Förutsatt att emissionen fulltecknas kommer bolagets aktiekapital att öka med 6 593 748 kronor genom utgivande av 3 296 873 nya aktier, vilket motsvarar en utspädning om 9,7 procent. Nyemissionen bedöms, givet full teckning, tillföra Bolaget cirka 96 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Innehavare av aktier i Diös har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger per avstämningsdagen den 9 november 2010. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt att delta i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. 31 teckningsrätter berättigar till företrädesrätt till teckning av en (1) ny aktie. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.

Bolaget har erhållit teckningsåtagande och emissionsgaranti motsvarande sammanlagt cirka 75,3 procent av emissionens belopp, vilket är tillräckligt för att finansiera förvärvet i Östersund.

Preliminär tidplan för nyemissionen

3 november 2010 Offentliggörande av prospekt 4 november 2010 Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen 5 november 2010 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen 9 november 2010 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 15 – 25 november 2010 Handel med teckningsrätter på Stockholmsbörsen 15 – 30 november 2010 Teckningstid 6 december 2010 Pressmeddelande med preliminärt teckningsresultat 10 december 2010 Sista dag för noterad handel med betalda tecknade aktier (BTA) 17 december 2010 Aktier tecknade med företrädesrätt registrerade på aktieägarnas konton 22 december 2010 Samtliga nya aktier registrerade på aktieägarnas konton

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.