Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

Nils Börjeson: ”Vi är beredda att betala överpris på auktionen”

Publicerad: 25 oktober 2019, 02:00

Nils Börjeson.

Foto: Sverrir Thór.

I slutet på november kommer en stor fastighetsauktion att hållas i Malmö. Åtta hus auktioneras bort i en auktion som rönt en hel del uppmärksamhet i fastighetsmedia. ”Tragiskt,” anser Nils Börjeson, en av ägarna till fastigheterna. I en exklusiv intervju med Fastighetsnytt säger han att han och en av hans systrar kommer att gå på auktionen med målet att köpa fastigheterna i fråga.


Ämnen i artikeln:

Nils Börjesongalerie börjesonFastighetsmarknaden i Sydsverige

I slutet på november kommer en stor fastighetsauktion att hållas i Malmö. Åtta hus auktioneras bort i en auktion som rönt en hel del uppmärksamhet i fastighetsmedia. ”Tragiskt,” anser Nils Börjeson, en av ägarna till fastigheterna. I en exklusiv intervju med Fastighetsnytt säger han att han och en av hans systrar kommer att gå på auktionen med målet att köpa fastigheterna i fråga.

Auktionen har beskrivits som en av de största i svensk historia och sammanlagt värderas fastigheterna till närmare 600 miljoner kronor. Det rör sig om en åtta fastigheter stor portfölj bestående bostäder, kommersiella lokaler och lättindustri på olika håll i Malmö. Fastigheterna ägs gemensamt av Nils Börjeson, hans två systrar samt deras far Per-Olov Börjeson.  De tre syskonen äger dessutom gemensamt den anrika galleriverksamheten Galerie Börjeson i Malmö.

Nils Börjeson förklarar att auktionen är ett resultat av en familjedispyt som inte kunnat lösas på annat sätt.

– Någonstans för snart två år sedan hamnade vi i en situation där vi kom fram till att vi behöver hitta en lösning på vårt ägande i både Galerie Börjeson och de fastigheter som vi äger gemensamt privat. Min syster Ulla och jag lade fram ett förslag med utgångspunkten att det bästa vore om vi gjorde en uppdelning som inkluderade både galleriverksamheten och de privata fastigheterna. Det gjorde vi dels då det handlar om nästa generation, dels för att det inte finns någon anledning att träta när man inte kan komma överens, säger han.

I media har det framkommit att det är Galerie Börjeson som är ägare till de åtta fastigheterna men det stämmer enligt Nils Börjeson inte utan det rör sig om åtta fastigheter som de tre syskonen och deras far äger gemensamt, vid sidan om ägandet av Galerie Börjeson som i sin tur även äger ett stort antal fastigheter.

– Den enda kopplingen mellan Galerie Börjeson och fastigheterna i fråga är att jag och min far har varit verksamma i galleriet. Vid sidan om har vi haft våra innehav och de har vi arbetat med samtidigt som vi satt på Galerie Börjeson. Husen har förvaltats externt och det finns ingen koppling överhuvudtaget till galleriverksamheten.

Han säger att det är ledsamt att galleriets namn dras med i dispyten och vidare att det har framkommit uppgifter som skapat lidande. Den enda person som uttalat sig i media hittills äger ingenting i Galerie Börjeson och inte heller i de fastigheter som nu ska auktioneras, enligt Nils Börjeson.

– Dessutom har det blivit ett jippo av det hela. Nu senast läste jag att alla som köper fastighet på auktionen ska få ett konstverk av Galerie Börjeson, vilket känns konstigt. Vi tycker inte att detta är något jippo utan det känns väldigt ledsamt, säger han.

En annan felaktig uppgift som framkommit i media är att auktionen ska äga rum 25, 27 och 28 november. Enligt Nils Börjeson ska den äga rum 26, 27 och 28 november.

Tog åtta månader att utse god man

Utan att gå i detalj in på orsaken till den dispyt som ligger till grund för auktionen berättar Nils Börjeson att han arbetat på Galerie Börjeson i nästan 20 och de sista åren som vd när han fick gå från sin post. Tillsammans med sin syster Ulla äger Nils Börjeson majoriteten i bolaget men det är den äldsta systern som äger de röststarka aktierna i bolaget.

Han förklarar att situationen till slut hade blivit så infekterad att det inte fanns någon annan väg för honom och systern Ulla än att vända sig till tingsrätten och begära att fastigheterna skulle säljas på en offentlig auktion.

– En vecka senare inkom även min äldsta syster (reds.anm., motparten) med en ansökan om offentlig auktion. Det blev med andra ord två ärenden i tingsrätten vilket ledde till en åtta månader lång process för att bland annat utse en god man. Slutligen blev det advokat Lennart Iwar på Setterwalls som blev utnämnd.

Vidare fick de båda partnerna inkomma med värderingsutlåtanden om beståndets värde där det skiljde en del mellan de olika värderingarna. Tingsrätten beslutade att den värdering som Nils Börjeson och hans syster Ulla lämnat in skulle gälla och enligt lagen ska minimipriset i auktionen, där fastigheterna för övrigt säljs styckvis, uppgå till 75 procent av värderingen.

– Egentligen skiljer sig värderingsutlåtandena endast från varandra när det gäller de kommersiella fastigheterna och det antar jag beror på att de olika värderarna använder sig av olika nivåer av direktavkastning, säger han.

Nils Börjeson nämner att det i media framkommit ifrågasättande av deras värderares integritet, vilket han beklagar.

– Det hela är oerhört tragiskt och ska inte få hända. I normala fall hade vi kunnat komma överens och gjort en överenskommelse där min syster Ulla och jag exempelvis hade kunnat sälja våra aktier i Galerie Börjeson till vår äldsta syster och hon hade kunnat betala med sitt ägande i de gemensamt ägda privata fastigheterna.

Fastigheterna obelånade

Den vägen var dock oframkomlig varför en auktion nu är förestående och enligt Nils Börjeson kommer han och systern Ulla att försöka köpa fastigheterna i auktionen.

– En del av husen har varit i familjens ägo sedan 1970-talet, de ägdes av min far och min mor och resten har vi köpt själva både tidigt och senare men det är fastigheter som vi har en stark relation till, jag i synnerhet då jag har jobbat aktivt med förvaltningen av portföljen.

Han säger att det är naturligt att han och systern Ulla deltar i auktionen då de äger lite drygt 70 procent av beståndet och vill gärna köpa resterande del. Som nämnts ovan säljs fastigheterna styckvis men syskonens mål är att köpa samtliga, men är de beredda att köpa fastigheterna till varje pris?

– Det finns väl alltid någon gräns men tar man exemplet att varje hus är värt 10 kronor och priset går upp till 13 kronor så är det ju 30 procent över värdering. För oss blir det dock endast ett övervärde på 10 procent då vi redan äger 70 procent. Vi har inga problem med finansieringen, fastigheterna är obelånade, och lägger man till att vi har skatteskäl så får vi ett ännu större incitament. Att vi redan äger 70 procent innebär dessutom att vår lagfartskostnad inte blir så hög, vilket också är positivt för vår del.

När Fastighetsnytt frågar vilken uppfattning han fått om hur marknaden mottar auktionen svarar Nils Börjeson att det faktiskt varit lite tyst om det.

– De jag känner tycker givetvis att det är tråkigt att vi hamnat i denna situation men i det stora hela pratas det inte så mycket om det. Jag vet faktiskt inte hur stort intresset är, säger han.

En marknadsbedömare med bra insyn i Malmömarknaden som Fastighetsnytt pratat med konstaterar att det alltid finns ett intresse för att köpa fastigheter men fortsätter att det dock snarare rör sig om enskilda fastigheter än om helheten. Hen menar att det kan vara grannfastighetsägare eller någon som har fastigheter i området men tvivlar på att det blir någon portföljbyggare som köper.

Villiga att hitta lösning

I det fall han och den ena systern lyckats köpa resterande del av fastigheternat kommer de fortsätta äga dem, enligt Nils Börjeson. Han förklarar att de äger ytterligare fastigheter utanför det bestånd som ska säljas, bland annat en grannfastighet med en av fastigheterna som skall säljas, och de är inte främmande för att i framtiden utöka sitt bestånd ytterligare.

– Vi vill gärna växa, vi har ett starkt engagemang som driver oss, säger han.

Avslutningsvis, Nils Börjeson konstaterar att det nu finns sår i familjen som kommer bli svåra att läka men skulle han med facit i hand velat gjort något annorlunda?

– Det är en mycket bra fråga. Den offentliga auktionen är ju egentligen ett bevis på att vi har misslyckats i att hitta en lösning. Det finns säkert många saker som hade kunnat göras annorlunda och det bästa hade givetvis varit om vi hade kunnat hitta en lösning på vårt ägande utan att ha en offentlig auktion. Med tanke på den mycket frostiga och dåliga relationen mellan oss delägarna i det privata fastighetsbeståndet samt i Galerie Börjeson borde detta vara ett gyllene tillfälle att försöka hitta en lösning som delar upp ägandet både i de privata fastigheterna men också i Galerie Börjeson AB. Detta hade även varit en bra lösning för nästa generation (våra barn)  som då skulle undvika många problem och eventuella framtida tvister.  Jag och min syster Ulla har försökt framföra detta men tyvärr utan framgång. Än är det dock inte försent och i det fall vår syster skulle ändra sig, så är jag och Ulla naturligtvis villiga att försöka hitta en lösning som gynnar alla tre delägarna, säger han.

Kommenterar via ombud

Den syster som utgör motpart till Nils Börjeson kommenterar auktionen och den bakomliggande konflikten via sitt ombud Filip Funk, advokat på Fredersen advokatbyrå.

– Hon tycker det är tråkigt att man behövde gå via offentlig auktion, men tycker samtidigt att det är positivt att fastigheterna nu ska säljas och att det gemensamma ägandet upphör. I övrigt önskar hon inte göra några uttalanden innan den offentliga auktionen avslutats, skriver Filip Funk till Fastighetsnytt.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.