Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

Malmö mer öppet än Stockholm

Publicerad: 22 augusti 2016, 12:50

Turning Torso i Malmö.

Malmö upplevs som en mer öppen stad än vad Stockholm gör. I alla fall om man frågar invånarna i respektive stad. Det framgår av en undersökning där invånarna i de två städerna har ställts inför frågan om hur de upplever sin stad. Av totalt 31 olika ord kommer ”öppen” på 5:e plats i Malmö, men bara på 14:e plats i Stockholm.


Ämnen i artikeln:

MalmöStockholm

Malmö upplevs som en mer öppen stad än vad Stockholm gör. I alla fall om man frågar invånarna i respektive stad. Det framgår av en undersökning* där invånarna i de två städerna har ställts inför frågan om hur de upplever sin stad. Av totalt 31 olika ord kommer ”öppen” på 5:e plats i Malmö, men bara på 14:e plats i Stockholm. Dessutom upplever Malmöborna i betydligt större utsträckning att deras stad är nytänkande, social, tillåtande och spännande – ord som hänger nära samman med öppen.

När man planerar utvecklingen av städer och storstadsregioner har stadsplanerare numera en helt annan inställning till fenomen och ”buzz words” som Öppenhet och ger det en större plats i planeringen. Ett bra exempel på detta är att Region Skåne till och med har valt att kalla sin strategi för ”Det öppna Skåne”. En undersökning som undertecknade har genomfört bland invånarna i Malmö och Stockholm visar att invånarna i Malmö i större utsträckning än i Stockholm tycker att staden är öppen. De som svarade på undersökningen fick, utifrån en lista på 31 ord välja de ord som man associerar med sin stad.  På förstaplats kom vacker i Stockholm och växande i Malmö. Ordet öppen kom på 5:e plats i Malmö, medan det bara fick en 14:e placering i Stockholm och det verkar onekligen som att Malmös invånare i större utsträckning upplever Malmö som en öppen stad.

Tio i topp – vad innerstadsbor associerar mest med sin stad:

malmösthlm

Frågan är då vad som menas med öppenhet och om begreppet kan ha olika innebörd? Ser man till hur begreppet används i storstadsregionernas utvecklingsstrategier, kan man se två huvudspår, dels öppenhet mot människor, dels öppenhet mot idéer och nytänkande.

Ser man istället till hur invånarna tolkar begreppet öppenhet, finns både likheter och skillnader mellan Malmö och Stockholm. I båda städerna har öppenhet starkt samband med välkomnande, tillåtande, social och spännande. En öppen stad hänger dessutom ihop med att staden har en tydlig image, god tillgång till trevliga mötesplatser och att staden lyssnar på sina invånare. Kopplingen mellan öppen och tydlig image är intressant eftersom detta visar att stadens kommunikation utåt har betydelse för hur öppen invånarna uppfattar den. I Stockholm kopplar invånarna dessutom ihop öppen med att staden är trevlig, har tillgång till bra barnomsorg & skolor, mysiga parker/grönområden, bra utbud av upplevelser och en historia man gärna berättar. Specifikt för Malmö är att öppen även associeras med nytänkande och kulturell samt med tillgång till bra kulturutbud.

Både Stockholm och Skåne betonar vikten av öppenhet i sina regionala utvecklings-strategier. Tillgång till olika typer av samhällsfunktioner (mötesplatser, skolor, omsorg, infrastruktur, kultur och upplevelser) är en aspekt på öppenhet som lyfts fram i stor utsträckning. En annan är deltagande som i undersökningen av invånarnas uppfattning om sina städer uttrycks som välkomnande, tillåtande och social men också lyssnar på invånarnas synpunkter och önskemål. I båda regionernas utvecklingsstrategier finns, som tidigare nämnts, två huvudspår när det gäller hur man ser på öppenhet; dels öppenhet mot människor, dels öppenhet mot idéer och nytänkande.  En jämförelse av hur invånarna uppfattar sin stad visar att öppenhet mot människor är en uppfattning som delas av invånarna i både Malmö och Stockholm, medan öppenhet mot nya idéer och nytänkande är en uppfattning om staden som är vanligare hos invånarna i Malmö än hos invånarna i Stockholm.

Vilket betyg ger då invånarna sin stad när det gäller öppenhet? I Malmö tycker invånarna i större utsträckning att staden är öppen och upplever dessutom Malmöborna i betydligt större utsträckning att deras stad är nytänkande, social, tillåtande och spännande – ord som hänger nära samman med öppen. För att upplevas som en öppen stad, är det enligt undersökningen också viktigt med god tillgång till parker/mindre grönområden som är mysiga att vara i, något som Malmöborna ger sin stad bättre betyg på än Stockholmarna ger sin.

Vilket betyg ger invånarna sin stad? Malmö får högre betyg på öppenhet och många andra närliggande begrepp. Andel av de svarande i respektive
innerstad som svarar Ja/Instämmer**

malmöbättre

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i både Skånes och Stockholms regionala utvecklingsstrategier ses öppenhet som en viktig förutsättning för regionens utveckling och attraktionskraft. Malmö upplevs emellertid som mer öppen, åtminstone bland innerstadens invånare. Dels har invånarna i Malmö placerat öppenhet och andra närliggande egenskaper högre när de har svarat på vad som utmärker staden, dels tar Malmö in dimensionen öppenhet mot idéer och nytänkande i större utsträckning än Stockholm. En allmän uppfattning är att öppenhet lägger grunden för mångfald och variationsrikedom i en stad, vilket i sin tur ses som viktiga framgångsfaktorer för städers attraktions- och konkurrenskraft. Öppenhet är således något som både eftersträvas och värdesätts i såväl Malmö som Stockholm. Malmö har dock kommit längre när det gäller öppenhet eftersom invånarna i större utsträckning upplever staden som öppen ur flera aspekter. Frågan är hur Stockholms framtida attraktions- och konkurrenskraft påverkas om inte öppenhet blir ett mer utmärkande karaktärsdrag och något som invånarna ser som ett signum för staden?

Mia Wahlström, Tyréns AB och Anna Lundgren, Stockholms Läns Landsting
Doktorander vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

* Enkätundersökning med totalt ca 2500 svarande i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Resultaten som presenteras här baseras på ca 1700 svar från innerstadsbor i Stockholm och Malmö

** Svarat 8 eller 9 på en skala från 1-9 där 1 betyder instämmer inte alls och 9 betyder instämmer helt. Det var också möjligt att svara vet ej/ej relevant. Dessa påståenden har förkortats för att förenkla redovisningen.

Ämnen i artikeln:

MalmöStockholm

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.