Torsdag06.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Kommunal kompetens

Publicerad: 6 Februari 2008, 23:00

Nyckelord: näringslivspolitik, lokaler, konkurrens Är lokaler en infrastrukturfråga? Ska svenska kommuner få ökad möjlighet att tillhandahålla lokaler till näringslivet? Förslaget framförs i utredningen ”Kommunal kompetens i utveckling” med finansdepartementet som avsändare och Lorentz Andersson som särskild utredare…


Källa: Ola Arwidsson, Utredningen ”Kommunal kompetens i utveckling”, Konkurrensverket, Sveriges Kommuner Landsting

Är lokaler en infrastrukturfråga?

Ska svenska kommuner få ökad möjlighet att tillhandahålla lokaler till näringslivet? Förslaget framförs i utredningen ”Kommunal kompetens i utveckling” med finansdepartementet som avsändare och Lorentz Andersson som särskild utredare.

Förslaget syftar i första hand till att stödja företag som har verksamhet på små orter och som inte har ekonomiska resurser att själva bygga eller förvärva lokaler. I utredningen (SOU 2007:11) formuleras även ett alternativt och mindre långtgående förslag som innebär att möjligheten ska öka om ”särskilda skäl föreligger”. Den huvudsakliga invändningen från remissinstanserna är att det skulle kunna skada privata företag ur ett konkurrensperspektiv. I sitt remissvar skriver exempelvis Konkurrensverket bland annat att:

”Här borde utredningen ha beaktat risken för att den kommunala uthyrningsverksamheten snedvrider konkurrensen på marknaden till nackdel för privata företag, vilket kan leda till att de senare trängs ut på lokala marknader. En sådan utveckling riskerar att missgynna kommuninvånare/skattebetalare och konsumenter” (Dnr 540/2007).

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ställer sig positiva till förslaget om att kommunerna ska få ökade möjligheter att tillhandahålla lokaler. I sitt yttrande skriver organisationen bland annat att:

”Förbundet tillstyrker utredningens huvudförslag vad gäller rätten att tillhandahålla lokaler. Dagens lagstiftning och rättspraxis bygger på ett föråldrat synsätt. Lokalfrågan är en infrastrukturfråga, inte en fråga om stöd. Förslaget står också i god samklang med förslaget om rätt att bidra med infrastruktur till högskolor. De teknikparker och företagskuvöser som anlagts på olika håll utgör resultatet av ett nära samarbete mellan kommun, landsting, högskola och näringsliv.” (SKL:s Dnr 07/2898)

Fastighetsnytt har bett Ola Arwidsson som är vd för Fastighetsägarna Norr att kommentera frågan.

Skulle förslaget kunna snedvrida konkurrensen för privata fastighetsföretag?

Ja, enligt självkostnadsprincipen.

Ser du några fördelar med förslaget?

Vi ser inga fördelar.

Hur ser du på att utredaren betraktar lokalfrågan som en infrastrukturfråga?

Svårtolkad fråga. Utifrån självkostnadsprinicipen är det negativt.

Daniel Bergstrand

© Fastighetsnytt Förlags AB

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.