Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Historiskt

Framtidens städer bygger på nya mobilitetstrender

Publicerad: 2 juli 2018, 08:00

Helena Olsson.

Foto: Fastighetsägarna.

Den digitala förändringsprocess som nu löper genom samhället skapar nya möjligheter för smartare och bättre fungerande städer. Det gäller inte minst frågan om mobilitet, hur människor och varor transporterar sig. Exempel på nya företeelser är mobilitet som tjänst och mobilitetstrenderna autonoma, elektrifierade och delade fordon.


Ämnen i artikeln:

Fastighetsägarna Stockholm

I rapporten Från parkering till mobilitet – framtidssäkra fastigheter i ett nytt mobilitetslandskap undersöker Fastighetsägarna Stockholm hur digitalisering och teknikutveckling skapar nya möjligheter att lösa människors och varors behov av transport vid nyproduktion. Mycket talar för att behoven av parkering inte kommer att se likadana ut i framtiden.

Det är relevant att fråga sig om framtidssäkra fastigheter, som byggs idag, har garage under mark med tanke på att ett nytt mobilitets­landskap finns runt hörnet. Husen som byggs idag har en kalkylerad livslängd på 100 år. Tre stora omvärldstrender slår igenom under den första tredjedelen av livscykeln för en fastighet som byggs idag.

För det första, digitaliseringen och teknikutvecklingen, som möjliggör alternativa lösningar i form av mobilitetstjänster. Tre stora mobilitetstrender – autonoma, elektrifierade och delade fordon kommer, enskilt eller tillsammans, fundamentalt att förändra stadsplaneringen och stadens funktionalitet. Konsultföretaget McKinsey har visat att dagens samlade transporter genom självkörande fordon och delning kan utföras med en sjättedel av dagens vagnpark utan att en enda människa skulle behöva ändra sitt resmönster. Kombinerad mobilitet som tjänst, där ett hushåll genom ett abonnemang får tillgång till bilpool, hyrbil, taxi, kollektivtrafikresor och cykelpool på ett och samma ställe, har potential att rita om kartan för parkeringsbehov i städer.

För det andra urbaniseringens kraft. Stockholms kraftiga befolkningstillväxt under senare år märks tydligt i tunnelbanan, på cykelbanan och på vägarna. Det blir trängre. Fler ska ta sig fram på en begränsad yta i storstäderna. För att bibehålla eller erbjuda ökad livskvalitet behöver kommunerna arbeta för att främja en god framkomlighet. Därför prioriteras kapacitetsstark kollektivtrafik, gång och cykel framför privatbilism i allt högre grad i kommunal planering. Växande städer innebär också att värdet på marken stiger, vilket gör att andra användningsområden än parkering blir mer attraktiva på den dyrbara marken.

För det tredje har Sverige antagit ambitiösa klimatmål, dels genom Parisavtalet och dels genom miljömålsberedningen. Arbetet mot ett fossilfritt Sverige stärker behovet av effektiva och miljövänliga sätt att transportera varor och tjänster.

Vi ser alltså att drivkrafter och incitament för en förändring kommer från flera håll. Osäkerheten kring bilinnehav och framtida behov av parkering blir en riskfaktor i investeringsbeslutet vid nyproduktion av bostäder. I rapporten visar vi på smartare lösningar i nyproduktionen för bättre resursallokering och ökad nytta för både individer och samhälle.

Använd parkeringen som ett stadsutvecklingsverktyg. Lös dagens parkeringsbehov i ett från bostadshuset sett externt parkeringshus. Det puffar på ett beteende hos hushållen att i mindre grad äga sin egna bil om de måste gå förbi cykeln, buss- eller tunnelbanehållplatsen för att komma till bilen. Dessutom skulle kunna vara förberett för att konverteras till lokaler för kontor, handel eller andra verksamheter när en sådan marknad medger och parkeringen kan minskas.

Pröva fler fastigheter med 100 procent mobilitetstjänster.  I lägen med god kollektivtrafikförsörjning och närhet till lokalt serviceutbud är det fullt realistiskt att hushållen skiftar från ägande av egen bil till abonnemang på mobilitetstjänster.

Städers funktionalitet kommer förändras genom ny och förändrad infrastruktur och plattformar för transport. Utvecklingen ger stora möjligheter till miljömässiga och sociala vinster. Stockholms väl utbyggda kollektivtrafik ger särskilt goda förutsättningar att realisera dessa vinster. Skiftet bygger på att individer erbjuds attraktiva alternativ till den egna bilen. Bilen kommer fortsatt att vara viktig för människors transporter. Däremot gör delningen att du skräddarsyr din mobilitetslösning utifrån vad som passar bäst för ditt resmönster. Någon använder bilpoolen i sin vardagliga arbetspendling, någon annan under helgen fram och tillbaka till landet. Centralt för ett skifte är att alltid vara trygg med att jag har tillgång till bil när och där jag behöver den.

Vägen framåt kräver

- förståelse av digitaliseringens påverkan på städers funktionssätt.
- identifiering av de olika verktyg som finns för att styra utvecklingen i önskad riktning.
- utveckling av flexibla lösningar.
- samarbete mellan gamla och nya konstellationer av offentliga och privata aktörer för att kunna ta sig an en snabb och omvälvande utveckling.
- att effektiviseringspotentialen gagnar alla så att det finns incitament för samtliga aktörer att byta arbetssätt.
- en målstyrning från kommuner, landstinget och staten.

Jag ser fram emot en fördjupad dialog mellan det offentliga och marknadens aktörer om vilka städer vi vill skapa och hur nya krav och möjligheter ska tas om hand i en tid när utvecklingen går allt snabbare.

Helena Olsson
Chef stadsutveckling och samhälle
Fastighetsägarna Stockholm

Ämnen i artikeln:

Fastighetsägarna Stockholm

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.