Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Fastighetsrapporten

Publicerad: 14 September 2009, 22:00

"En del analyser pekar på att det kan handla om belopp i storleksordningen 200 miljarder svenska kronor som kan komma att behöva refinansieras genom det svenska banksystemet" Pär Ekengren corporate financechef, Grant Thornton. Fastighetsbolagen räknar med fortsatt stålbad Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton samt tidningen Fastighetsnytt har inför Business Arena 2009 gjort en undersökning av de största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige och deras förväntningar på framtiden. Undersökningen visar att fastighetsbolagen räknar med fortsatt bistra tider det närmaste året…


Källa: Pressmeddelande, Grant Thornton , 2009-09-15

Fastighetsbolagen räknar med fortsatt stålbad

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton samt tidningen Fastighetsnytt har inför Business Arena 2009 gjort en undersökning av de största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige och deras förväntningar på framtiden. Undersökningen visar att fastighetsbolagen räknar med fortsatt bistra tider det närmaste året. När det gäller klimat- och miljö visar undersökningen att hyresgästerna ställer allt hårdare miljökrav på fastighetsägarna. Hela 80 procent av de intervjuade fastighetsägarna upplever att miljökraven har ökat eller ökat väsentligt det senaste året.

Mer än en tredjedel av de intervjuade fastighetsbolagen räknar med minskade försäljningspriser på fastigheter de kommande tolv månaderna och 39 procent tror på minskade fastighetsvärden. Däremot räknar fler än hälften med att hyresintäkterna ökar. När det gäller bostäder räknar fastighetsägarna med hyresökningar på 3,37 procent i snitt, medan hyreshöjningarna håller sig på rekordlåga 1,02 procent för kontorslokaler.

45 procent av de stora fastighetsbolagen tror på en minskad försäljning till utländska aktörer, medan bara 9 procent räknar med en minskning av försäljningen till svenska bolag. Istället räknar 61 procent att försäljningen av fastigheter inom Sverige kommer att öka det kommande året.

– Jag är inte förvånad över det minskade utländska intresset, rent generellt. Det har varit några extrema år med stora utländska investeringar i Sverige. Det svenska banksystemet kommer dock att få svårigheter att svälja finansieringen om även utländska finansiärer drar sig ur marknaden. En del analyser pekar på att det kan handla om belopp i storleksordningen 200 miljarder svenska kronor som kan komma att behöva refinansieras genom det svenska banksystemet, säger Pär Ekengren som är corporate financechef på Grant Thornton.

Under de år undersökningen gjorts har aldrig finansieringskostnaderna varit så kritiska som nu. Tre fjärdedelar av de tillfrågade fastighetsägarna säger att finansieringskostnaderna har stor betydelse för företagets möjligheter att växa och utvecklas och även rörelsekapitalet har blivit en alltmer kritisk faktor Hela 40procent av fastighetsbolagen lånar idag pengar utomlands, vilket är en rekordhög nivå. När det gäller Riksbankens styrränta har fastighetsbolagen blivit mer känsliga jämfört med föregående års undersökningar. På frågan till vilken nivå styrräntan kan höjas innan man får problem med lönsamheten är snittet 4,54 procent, jämfört med 5,85 procent föregående år.

Fastighetsägarna uppger att de vanligaste önskemålen från hyresgäster är att kunna följa sin egen energiförbrukning och låta denna påverka den individuella hyresnivån. Andra vanliga miljökrav är sophantering och materialval i fastigheterna. De ökade miljökraven avspeglar sig i fastighetsbolagens arbete, där hela 86 procent svarar att deras eget arbete med miljö- och energifrågor har ökat (63 procent) eller ökat väsentligt (23 procent) det senaste året.

Över hälften av fastighetsägarna (52 procent) uppger att man har planer på att förvärva eller låta uppföra byggnader som är Green Building-klassade. Tio procent uppger att man eventuellt tänker göra detta. Det är en ökning från året innan, då 47 procent respektive tre procent uppgav att man hade planer, eller eventuella planer på Green Building. (Green Building är EU:s märkning på byggnader som har 25 procent lägre energiförbrukning än Boverkets föreskrifter.) Green Building är också det miljöklassificeringssystem som flest fastighetsägare vill att man inför som standard (10 procent), men de allra flesta (47 procent) anser att det behövs en enhetlighet, men vet inte vilket miljöklassificeringssystem man föredrar.

Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget InfoOne med 30 av de 100 största fastighetsbolagen i Sverige under sista hälften av augusti 2009.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.