Måndag26.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Dämpad optimism hos hushållen

Publicerad: 27 Oktober 2010, 22:00

Dämpad optimism hos hushållen Konjunkturinstitutets barometerindikator föll drygt tre enheter från toppnoteringen i september till oktober i år. Indikatorn ligger dock fortfarande på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt…


Källa: Konjunkturinstitutet

Dämpad optimism hos hushållen

Konjunkturinstitutets barometerindikator föll drygt tre enheter från toppnoteringen i september till oktober i år. Indikatorn ligger dock fortfarande på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för näringslivet låg kvar på oförändrad nivå mellan andra och tredje kvartalet i år. Indikatorn ligger klart över det historiska genomsnittet.

Ordertillväxten för tillverkningsindustrin var fortsatt stark under tredje kvartalet. Företagens orderstockar har förbättrats, men är fortfarande något svagare än normalt. Även produktionstillväxten har varit betydande och kapacitetsutnyttjandet har stigit ytterligare. Sysselsättningen har ökat och företagen planerar för ytterligare nyrekryteringar. Förväntningarna indikerar en fortsatt stark order- och produktionstillväxt under fjärde kvartalet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg sju enheter mellan andra och tredje kvartalet i år och ligger klart över det historiska genomsnittet. Såväl byggproduktion som sysselsättning har ökat och företagen rapporterar om fortsatta rekryteringssvårigheter. Vart tredje företag uppger att bristen på arbetskraft utgör främsta hindret för verksamheten. Förväntningarna på ett års sikt indikerar fortsatt stark tillväxt för byggsektorn.

Försäljningsvolymen inom handeln ökade betydligt under tredje kvartalet. Undantaget är livsmedelshandeln som redovisar oförändrade volymer. Handeln är optimistisk inför fjärde kvartalet i år och räknar med fortsatt stark försäljningstillväxt. Även livsmedelshandeln förutser en viss ökning.

Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna steg ytterligare under tredje kvartalet och samtliga tjänstebranscher redovisade tillväxt. Uppdragsvolymerna är dock fortfarande lägre än normalt. Sysselsättningen har ökat och planerna indikerar fortsatta nyrekryteringar under fjärde kvartalet.

Dämpad optimism hos hushållenHushållens optimism om ekonomin dämpades rejält i oktober. Hushållens konfidensindikator, CCI, som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, sjönk med 5 enheter till 23,4. Dessförinnan hade CCI stigit tio månader i rad och ligger fortfarande avsevärt över genomsnittet. Även makro- och mikroindex sjönk betydligt i oktober, makroindex med 8,6 enheter och mikroindex med 3 enheter.

Egen ekonomiHushållens uppfattning om hur den egna ekonomin är idag jämfört med för ett år sedan är något mindre positiv än förra månaden. Även förväntningarna på tolv månaders sikt är mindre optimistiska. Ett mindre antal hushåll än i september anser att det i nuläget är rätt tidpunkt för inköp av kapitalvaror, färre tror också att det egna hushållet kommer att lägga mer pengar på kapitalvaror den närmaste tolvmånadersperioden. Vidare ser färre hushåll än för en månad sedan det som troligt att de inom tolv månader kommer att köpa bostad, bil eller renovera bostaden.

Svensk ekonomiHushållens syn på det ekonomiska läget i Sverige är inte lika optimistisk som den var för en månad sedan. I jämförelse med september ser de mer dystert på svensk ekonomi i nuläget och även förväntningarna på ett års sikt är mer pessimistiska. Men inställningen till svensk ekonomi är fortfarande avsevärt mer positiv än normalt. Ungefär varannan svensk, 49 procent, anser att ekonomin i nuläget är bättre än den var för ett år sedan och nästan lika många, 46 procent, spår att det ekonomiska läget i Sverige kommer att vara bättre om ett år. Hushållens syn på arbetsmarknaden på tolv månaders sikt är inte lika optimistisk som den var i september och fler tror att arbetslösheten kommer att öka. Trots de lite mer pessimistiska tongångarna är inställningen till arbetsmarknaden åtskilligt mer positiv än normalläget.

Inflations- och löneförväntningarHushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt är 2,4 procent, att jämföra med 2,2 procent förra månaden. Löneökningarna de närmaste tolv månaderna förväntas bli 2,9 procent, i september var motsvarande siffra 3,0 procent.

RänteförväntningarHushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 3,4 procent, jämfört med 3,3 procent i september. Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 4,0 procent, vilket är samma siffra som förra månaden. Hushållens förväntningar på fem års sikt uppgår till 4,4 procent, även det samma siffra som för en månad sedan.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.