Fredag27.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Certifiera hus för snabbare byggprocess

Publicerad: 5 April 2016, 12:19

Susanne Rudenstam och Anders Josephsson

Ska vi överhuvudtaget närma oss målet måste vi förändra vårt sätt att bygga bostäder. Redan idag är det brist på arbetskraft inom byggsektorn och situationen ser inte ljusare ut de kommande åren med pensionsavgångar. Det är inte realistiskt att tro att vi kan möta behovet genom att anställa tusentals fler byggnadsarbetare. De kommer inte att finnas.


Sedan 1990-talets början har Sverige byggt hälften så många bostäder som våra nordiska grannländer gjort per capita. Samtidigt har befolkningsökningen de senaste åren varit större än vad någon förutspått. Ett för klent bostadsbyggande och en kraftig befolkningsökning är ingen bra kombo. Sjukdomsbilden är tydlig – bostadsbrist.

Hur Sverige har kunnat låta det gå så långt kan vi orda om i evigheter. Det finns många förklaringar: sega planprocesser, obsolet lagstiftning som hindrar bostadsbyggande istället för underlättar, höga byggkostnader och brist på byggklar mark är några av förklaringarna.

Boverket bedömer att Sverige behöver bygga 700 000 nya bostäder till år 2025 för att möta behoven och hämta igen vad vi förlorat i två decennier. Det innebär en årstakt på omkring 75000 bostäder. 2015 påbörjade Sverige drygt 45000 nya bostäder, en takt som är väldigt hög för svenska förhållanden – men det räcker alltså inte, inte på lång väg!

Ska vi överhuvudtaget närma oss målet måste vi förändra vårt sätt att bygga bostäder. Redan idag är det brist på arbetskraft inom byggsektorn och situationen ser inte ljusare ut de kommande åren med pensionsavgångar. Det är inte realistiskt att tro att vi kan möta behovet genom att anställa tusentals fler byggnadsarbetare. De kommer inte att finnas.

Svaret heter ett ökat industriellt byggande, ett byggande där större delen av produktionen sker inomhus, under säkra och trygga förhållanden. Väl på byggarbetsplatsen handlar det om just-in-time leveranser och montage av färdiga element. Det industriella byggandet är resurseffektivt och innebär en kontroll på kostnader och resursåtgång genom hela processen. Det borgar också för en hög kvalitet tack vare den höga graden av prefabricering och den möjlighet till ständiga förbättringar det medger. Det industriella byggandet är också ett bra exempel på samverkan mellan stad och land: produktionen sker i närhet av råvaran på platser utanför storstäderna, där jobben behövs som mest, men byggandet är optimalt för urbana och täta miljöer.

Det är med tillfredsställelse vi konstaterar att såväl regering, Boverket som allianspolitiker nu pratar om möjligheten att typgodkänna eller certifiera hus. Hus byggda i industriell miljö skulle i ett sådant system kunna få ett certifikat av exempelvis Boverket. Med certifikatet i ryggen behöver byggföretaget inte gå igenom hela bygglovsprocessen i detalj. Det tekniska samrådet kunde kortas ned.

Fördelarna är flera. Det skulle stimulera fler byggföretag att bygga rationellt. Det skulle frigöra kapacitet i kommunerna för att ägna sig att bygga stad istället för att detaljstudera tekniska lösningar i enskilda hus.  En snabbare process medför lägre risk och lägre kostnader vilket medför att fler platser blir lönsamma att bebyggas. En förändrad lagstiftning skulle också medföra att förutsättningarna för ökad produktivitet skulle stärkas hos de byggföretag som nyttjar möjligheten med certifierade hus.

De flesta bedömare konstaterar att 700 000 bostäder är en tuff uppgift att klara av till 2025. En sak är säker – uppgiften är hart när övermäktig utan ett rationellare byggande.

Det är ungefär lika många anställda inom bygg- och anläggningssektorn i dag som det var under miljonprogramsåren då vi byggde 100 000 bostäder årligen. Det finns således potential för produktivitetsförbättringar. Ett system med certifierade hus skulle kunna fungera som en hävstång för ökad produktivitet inom byggsektorn.

Susanne Rudenstam och Anders Josephsson
Sveriges Träbyggnadskansli

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.