Söndag09.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Brist på arbetskraft största problemet i byggsektorn

Publicerad: 27 April 2011, 22:00

Brist på arbetskraft största problemet i byggsektorn Byggkonjunkturen stärktes ytterligare under det första kvartalet och tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt stark visar konjunkturinstitutets senaste rapport. Hushållen backar för tredje månaden i rad…


Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet

Brist på arbetskraft största problemet i byggsektorn

Byggkonjunkturen stärktes ytterligare under det första kvartalet och tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt stark visar konjunkturinstitutets senaste rapport. Hushållen backar för tredje månaden i rad.

Konjunkturinstitutets barometerindikator föll för andra månaden i rad efter toppnoteringen i februari och minskningen i april var 2,5 enhet. Indikatorn ligger fortfarande på en mycket hög nivå, vilket tyder på att tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt stark.

Hushållens konfidensindikator minskade nära 1,5 enhet i april. Det är tredje månaden i rad som indikatorn backar, men den ligger fortfarande avsevärt över det historiska genomsnittet.

Ökande arbetskraftsbrist i byggsektorn och delar av tjänstesektorn

Ordertillväxten för tillverkningsindustrin har varit fortsatt stark under första kvartalet i år, framför allt från exportmarknaden. Även produktions- och sysselsättningstillväxten har varit betydande. Industriföretagen räknar med fortsatt god ordertillväxt under andra kvartalet.

Byggkonjunkturen har stärkts ytterligare under första kvartalet och såväl orderingång som byggproduktion och sysselsättning har ökat betydligt. Det största problemet för byggföretagen är för närvarande att hitta lämplig arbetskraft. Närmare 60 procent av företagen uppger nu att arbetskraftsbrist utgör främsta hinder för verksamheten.

Försäljningsvolymen inom handeln steg ytterligare under första kvartalet, men utfallet blev svagare än vad företagen hade räknat med. Försäljningen har utvecklats klart bäst för handel med motorfordon och partihandel, medan livsmedelshandeln redovisar en minskad försäljning.

Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna steg ytterligare under första kvartalet i år, men tillväxten tycks ha mattats av något. Även sysselsättningen steg och inom konsultbranscherna har tillväxten varit betydande. Det är även här som de största rekryteringssvårigheterna finns.

Hushållen mindre positiva till svensk ekonomi

Hushållens optimism fortsätter att svalna i april. Hushållens konfidensindikator, CCI, som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin minskade nästan en och en halv enhet till 17,6. Detta är ett fall på drygt tio enheter sedan toppnoteringen i september 2010.

Förväntningarna på den egna ekonomin om tolv månader är marginellt sämre än i mars. Andelen hushåll som anser att det är fördelaktigt att spara nu är i stort sett oförändrad, liksom andelen hushåll som sparar nu. Andelen hushåll som skuldsätter sig har ökat i april jämfört med i mars. När det gäller den egna risken att bli arbetslös ser hushållen en minskning.

Hushållens syn på ekonomin i Sverige är inte lika positiv som i mars. Även förväntningarna på svensk ekonomi om tolv månader har justerats ned. Inställningen till svensk ekonomi är trots detta mer positiv än normalt i båda dessa avseenden.

Synen på arbetslöshetens utveckling är fortsatt positiv i april. Av hushållen tror 47 procent på en minskad arbetslöshet de närmaste tolv månaderna, en minskning på en procentenhet jämfört med i mars

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt har fallit till 4,3 procent, jämfört med 4,5 procent i mars. Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 4,8 procent, vilket är en minskning från 5,1 procent föregående månad. Även hushållens förväntningar på fem års sikt har fallit något till 5,1 procent från 5,2 procent.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.