Måndag03.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

BNP ökade 7,3 procent

Publicerad: 28 Februari 2011, 23:00

BNP ökade 7,3 procent Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 7,3 procent det fjärde kvartalet 2010, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2009. För helåret ökade BNP med 5,5 procent jämfört med 2009 vilket är den största uppgången sedan 1970…


Källa: Pressmeddelande SCB

BNP ökade 7,3 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 7,3 procent det fjärde kvartalet 2010, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2009. För helåret ökade BNP med 5,5 procent jämfört med 2009 vilket är den största uppgången sedan 1970.

Fjärde kvartalet 2010 innehöll en arbetsdag mer än det fjärde kvartalet 2009. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen var 0,4 procentenheter lägre än BNP-utvecklingen i faktiska tal.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 4,3 procent. Utgifter för inköp av bilar gav även detta kvartal störst bidrag till utvecklingen. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 2,1 procentenheter till BNP.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 4,5 procent. Sammantaget bidrog offentliga konsumtionsutgifter med 1,3 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 9,8 procent. Bostads- och maskininvesteringarna bidrog även detta kvartal mycket till den totala investeringsuppgången. I näringslivet steg investeringarna med 10 procent. Fasta bruttoinvesteringar bidrog med 1,8 procentenheter till BNP-tillväxten.

Lagerinvesteringarna bidrog med 1,5 procentenheter till BNP-utvecklingen. Det var lager av produkter i arbete samt färdigvaror inom industrin som gav det största bidraget till uppgången.

Exporten ökade med drygt 13 procent och importen med knappt 13 procent. Varuexporten ökade med 17 procent och varuimporten med 15 procent. Exportnettot gav ett positivt bidrag med 1,1 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet ökade med 9,9 procent. De varuproducerande branscherna ökade med knappt 17 procent och tjänstebranscherna med 6,5 procent. Bland tjänstebranscherna bidrog parti- och detaljhandeln mest till utvecklingen. Offentliga myndigheters produktion minskade med 0,6 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin steg med 2,4 och antalet arbetade timmar ökade med 2,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Säsongrensad och jämförd med tredje kvartalet 2010 ökade antalet arbetade timmar i ekonomin med 0,7 procent.

Hushållens disponibla inkomster ökade med 4,6 procent i löpande priser det fjärde kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal 2009.

Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till -47 miljarder kronor. Det är en minskning med 14 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal 2009.

Helåret 2010

BNP ökade med 5,5 procent jämfört med 2009 vilket är den största uppgången sedan 1970.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.