Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag28.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Arbetskraftsundersökningen

Publicerad: 4 Augusti 2010, 22:00

Arbetskraftsundersökningen: Positiv utveckling på arbetsmarknaden Enligt Arbetskraftsundersökningen visar säsongrensade data på en uppgång av antalet sysselsatta och en nedgång av antalet arbetslösa. I juni var 4 657 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 50 000 personer på ett års sikt. En stor del av ökningen i antalet sysselsatta skedde inom näringsgrenen ”Byggverksamhet”…


Källa: Pressmeddelande Statistiska Centralbyrån

Arbetskraftsundersökningen:

Positiv utveckling på arbetsmarknaden

Enligt Arbetskraftsundersökningen visar säsongrensade data på en uppgång av antalet sysselsatta och en nedgång av antalet arbetslösa. I juni var 4 657 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 50 000 personer på ett års sikt. En stor del av ökningen i antalet sysselsatta skedde inom näringsgrenen ”Byggverksamhet”.

Förändringar på kort sikt

Säsongrensade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta i åldern 15–74 år och uppgick i juni 2010 till 4 552 000. Tidigare har ökningen förklarats av en uppgång bland män, men nu observeras även en svag uppgång bland kvinnor.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 403 000 personer, och det relativa arbetslöshetstalet till 8,1 procent. Både antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet minskade, såväl för män som för kvinnor. Minskningstakten är dock något högre bland männen än bland kvinnorna.

Antal personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 4 954 000 och visar en positiv trend för båda könen. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 70,6 procent.

Förändringar jämfört med juni 2009

Den positiva utveckling på arbetsmarknaden som har kunnat skönjas under våren 2010 har fortsatt i juni, men i en högre takt. För att fastställa att styrkan i förbättringen är bestående krävs minst en ytterligare mätning.

I juni 2010 var 4 657 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med juni 2009 är det en ökning med 50 000 personer, varav 47 000 var män. Det är första gången sedan hösten 2008 som antalet sysselsatta ökar på ett års sikt. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 66,4 procent. Av de sysselsatta var 3 967 000 personer i arbete, en ökning med 150 000 jämfört med juni 2009.

En stor del av ökningen i antalet sysselsatta skedde inom näringsgrenen ”Byggverksamhet”. I juni 2010 var det 30 000 fler sysselsatta inom denna näringsgren jämfört med juni för ett år sedan.

Ingen ökning av arbetslösheten

Arbetslösheten har normalt sett en säsongsmässig topp i juni. I juni 2010 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 488 000 personer, varav 263 000 var män och 225 000 var kvinnor. Jämfört med juni 2009 är förändringen inte statistiskt säkerställd. Det är andra månaden i rad som antalet arbetslösa inte uppvisar en signifikant ökning på ett års sikt. Av de arbetslösa studerade 29 procent, eller 142 000, på heltid. Var fjärde arbetslös, eller 125 000 personer, var långtidsarbetslös.

Det relativa arbetslöshetstalet, andelen arbetslösa av arbetskraften, var 9,5 procent i juni 2010. Bland männen var arbetslöshetstalet 9,7 procent och bland kvinnorna 9,3 procent. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med juni 2009.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.