Söndag01.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

Arbetskraftsundersökningen

Publicerad: 21 Oktober 2010, 22:00

Arbetskraftsundersökningen: Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden Under september 2010 var 4 563 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 85 000 personer jämfört med september 2009. Antalet arbetslösa uppgick till 385 000 vilket motsvarar 7,8 procent av arbetskraften…


Källa: Pressmeddelande Statistiska Centralbyrån

Arbetskraftsundersökningen:

Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden

Under september 2010 var 4 563 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 85 000 personer jämfört med september 2009. Antalet arbetslösa uppgick till 385 000 vilket motsvarar 7,8 procent av arbetskraften.

Säsongrensade data visar även denna månad en uppåtgående trend för sysselsättningen och en nedåtgående trend för arbetslösheten.

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att hålla i sig i betydelsen minskande arbetslöshet, ökad sysselsättning och fler arbetade timmar. Denna utveckling gäller så gott som hela arbetsmarknaden men framförallt män i åldern 25-54 år.

Förändringar på kort sikt

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 4 575 000 personer enligt säsongrensade data. Trenden för antalet sysselsatta fortsätter i september att vara positiv för båda könen, om än något svagare för kvinnor.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen uppgick säsongrensat till 65,1 procent. Trenden forsätter att vara positiv men även här svagare för kvinnor.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 409 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet till 8,2 procent. Trenden för antalet arbetslösa och arbetslöshetstalet fortsätter, liksom under föregående månader, att vara nedåtgående för såväl män som kvinnor.

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 984 000 personer. Trenden är fortsatt positiv för båda könen men något starkare för män. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 70,9 procent. Arbetskraftstalet var 74,4 procent för män och 67,3 procent för kvinnor.

Förändringar jämfört med september 2009

I september 2010 var 4 563 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med september 2009 är det en ökning med 85 000 varav 75 000 var män.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 64,9 procent, jämfört med september 2009. Det förklaras till stor del av att andelen sysselsatta män ökade med 1,6 procentenheter till 68,2 procent.

Antalet personer i åldern 15-74 år som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade jämfört med motsvarande period föregående år med 104 000 till 3 479 000.

Antalet anställda ökade med 72 000 vilket medför att 4 059 000 hade en fast eller tidsbegränsad anställning. Antalet personer med en fast anställning var i september 3 435 000, en ökning med 48 000. Den ökning som skedde utgjordes till största delen av män.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 385 000 personer i september 2010. Av de arbetslösa var 209 000 män och 176 000 kvinnor. Nästan var tredje arbetslös, eller 114 000, var heltidsstuderande.

Det relativa arbetslöshetstalet för personer i åldern 15-74 år var 7,8 procent, 7,9 procent för män och 7,6 procent för kvinnor. Bland personer i åldern 25-54 år sjönk arbetslösheten med 0,8 procentenheter till 5,6 procent, för männen i åldersgruppen minskade arbetslösheten med 1,0 procentenheter till 5,5 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 147 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 24,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 63 000 heltidsstuderande.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.