Torsdag06.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

3,7 procents tillväxt i Sverige 2010

Publicerad: 22 Juni 2010, 22:00

3,7 procents tillväxt i Sverige 2010 Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos är svensk ekonomi är på väg att återhämta sig. Bakom vändningen ligger en expansiv ekonomisk politik och en snabb omsvängning i efterfrågan på svenska exportvaror. Framöver väntas stigande konsumtion och investeringar bli allt viktigare drivkrafter i återhämtningen. Samtidigt hotar statsfinansiella problem i omvärlden…


Källa: Pressmeddelande Konjunkturinstitutet

3,7 procents tillväxt i Sverige 2010

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos är svensk ekonomi är på väg att återhämta sig. Bakom vändningen ligger en expansiv ekonomisk politik och en snabb omsvängning i efterfrågan på svenska exportvaror. Framöver väntas stigande konsumtion och investeringar bli allt viktigare drivkrafter i återhämtningen. Samtidigt hotar statsfinansiella problem i omvärlden.

Prognosen för årets tillväxt i Sveriges samlade produktion, BNP, är 3,7 procent. Kommande år dämpas tillväxten något och blir cirka 3 procent 2011 och 2012. Exporten är den främsta drivkraften till tillväxten. Inhemsk efterfrågan är dock betydligt viktigare i denna återhämtning. Den expansiva ekonomiska politiken spelar här en viktig roll och bidrar tillsammans med en uppgång i sysselsättningen till att hushållens reala disponibla inkomster stiger med sammanlagt 6 procent åren 2010-2012. Under dessa år stiger även den offentliga konsumtionen, delvis som en följd av den expansiva finanspolitiken.

Optimismen i såväl företag som hushåll har stigit kraftigt. Läget på arbetsmarknaden håller också på att förbättras. Sysselsättningen ökade under senare delen av 2009 och inledningen av 2010 och mycket pekar på en fortsatt uppgång.

Den djupa och utdragna lågkonjunkturen motiverar att den ekonomiska politiken ges en expansiv inriktning också de kommande åren. Konjunkturinstitutet bedömer att det är motiverat att genomföra ytterligare ofinansierade åtgärder om 25 miljarder kronor 2011, utöver de åtgärder som har beslutats av riksdagen eller aviserats av regeringen. Reporäntan höjs gradvis, men penningpolitiken blir ändå expansiv 2010-2012.

Oro i Europa men starkare tillväxt utanför

Global BNP växer med drygt 4 procent per år 2010-2012, framför allt beroende på en stark utveckling i tillväxtekonomierna. Statsfinansiell kris i några euroländer, däribland Grekland, och finanspolitiska åtstramningar håller däremot tillbaka återhämtningen i OECD-området. Den svenska tillväxten dämpas av att BNP-tillväxten i euroområdet blir mycket blygsam de kommande åren. Dessutom finns en stor osäkerhet om vissa länders politiska förmåga att genomföra nödvändiga finanspolitiska åtstramningar. Utvecklingen kan därför bli svagare än prognostiserat.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.