lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Handel

Ingen handelsplats för Destination Slussen

Publicerad: 21 juni 2012, 10:20

Nya Slussen Källa: Stockholms stad, Foto: Dieter Stöpfgeschoff

Exploateringskontoret har beslutat att inte förlänga den markanvisning som företaget Destination Slussen haft för en handelsplats vid nya Slussen.

Ämnen i artikeln:

SlussenFolksamKF Fastigheter

Redan 2008 fick Destination Slussen, som ägs av Folksam fastigheter och KF fastigheter, en markanvisning på 35 000 kvadratmeter för en handelsplats i två plan under jord i nya Slussen. Sedan dess har utformningen av nya Slussen förändrats avsevärt och det är idag inte längre aktuellt med så stora ytor för handel.
– Orsaken till att vi inte går vidare med Destination Slussen är att vi, efter att ha prövat flera olika lösningar för handelsplatsen, inte har lyckats hitta en utformning som ger ekonomiska och kommersiella förutsättningar som tillfredsställer båda parter, säger Mårten Frumerie, avdelningschef på Stockholms stads exploateringskontor.

Arbetet kommer nu att gå vidare internt inom Stockholms stad för att se hur de ytor som är avsatta för handel i detaljplanen kan användas på bästa sätt. I det arbetet ingår både ytornas omfattning och utformning. Den antagna detaljplanen för nya Slussen ger som mest möjlighet till cirka 17 000 kvadratmeter för handel.
– Att vi inte förlänger markanvisningsavtalet betyder att Destination Slussen inte längre har ensamrätt att förhandla med staden om exploateringen av den yta som i detaljplanen är avsatt för handel. Vår avsikt är fortfarande att skapa möjlighet till handel och att ha en god service för alla de trafikanter som dagligen passerar platsen, säger Mårten Frumerie.

Projekt Slussens tidplan och budget påverkas inte av detta beslut. Tidiga arbeten som till exempel ledningsomläggningar påbörjas som planerat 2013 och de större arbetena beräknas fortfarande starta 2014.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Stockholms stad

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev