Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Förvaltning

Vasakronans förvaltningsresultat stabilt

Publicerad: 7 februari 2014, 09:30

Vasakronan redovisar ett driftnetto på 1 061 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013, en förbättring med 12 miljoner jämfört med motsvarande kvartal året innan. Detta trots att hyresintäkterna endast ökar med 3 miljoner och förklaringen ligger självklart i att man har lyckats minska driftskostnader och reparations- och underhållskostnader med sammanlagt 26 miljoner kronor samtidigt som fastighetsadministrationen har blivit 15 miljoner dyrare.

Ämnen i artikeln:

Vasakronan Fastigheter

Vasakronan redovisar ett driftnetto på 1 061 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013, en förbättring med 12 miljoner jämfört med motsvarande kvartal året innan. Detta trots att hyresintäkterna endast ökar med 3 miljoner och förklaringen ligger självklart i att man har lyckats minska driftskostnader och reparations- och underhållskostnader med sammanlagt 26 miljoner kronor samtidigt som fastighetsadministrationen har blivit 15 miljoner dyrare.

Sammanlagt har fastighetskostnaderna minskat med 9 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökar med 4 miljoner till 651 miljoner kronor för kvartalet men tack vare en enorm positiv jämförelseeffekt i fastighetsbeståndets orealiserade värdeförändring samt orealiserade värdeförändringar i räntederivat ökar kvartalsvinsten med hela 652 miljoner till 1 273 miljoner kronor. Paradoxalt nog blir resultat efter skatt dock 724 miljoner kronor lägre än ifjol på grund av en nettoskatteintäkt om 1 262 miljoner kronor som bokfördes på fjärde kvartalet ifjol.

Sett till helåret blir bilden ungefär den samma, förutom att fastighetskostnaderna ökar. Driftnetto ökar med 7 miljoner kronor och hamnar på 4 279 miljoner kronor och förvaltningsresultat ökar med 76 miljoner kronor. Vinst före skatt blir 5,7 miljarder jämfört med 3,6 miljarder för 2012 men sett till helåret ökar man även vinst efter skatt, dock ”endast” med 895 miljoner kronor. Bortser man från de svängiga resultatposterna och fokuserar på förvaltningsresultatet blir slutsatsen att det har varit ett stabilt kvartal och ett stabilt år hos Vasakronan.

Vasakronans balansräkning växte med 954 miljoner kronor under fjärde kvartalet, till 93,2 miljarder, samtidigt som det egna kapitalet växte med 274 miljoner kronor till 36,4 miljarder. Soliditeten sjönk en aning, till 39,0 procent.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev