onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Förvaltning

Skicket på skyddsrum varierar – och trycket ökar: ”Fler behöver byggas”

Publicerad: 2 mars 2022, 15:36

MSB:s enhetschef Anders Johannesson (t.h) inväntar den statliga utredningen om skyddsrum som presenteras i november. Foto: BLP, TT, Melker Dahlstrand

Svenska skyddsrum har hamnat i fokus på grund av det oroliga omvärldsläget, men enligt sakkunniga är långt ifrån alla redo att tas i bruk inom 48 timmar som lagen kräver. Både beredskap och skick behöver ses över av fastighetsägare, som även får ta merparten av notan med visst stöd av staten.
✓ MSB:s enhetschef om läget ✓ Odugliga skyddsrum inte redo inom två dygn ✓ 55 000 nya behövs ✓ Ägarnas ansvar ✓ Statlig utredning i höst ✓ Inventeringar startats

Ämnen i artikeln:

Kriget i UkrainaSvenska BostäderRambollMSBVictoriahemSkyddsrum

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


– Nu inväntar vi den statliga utredningen om civilt skydd för att se var och i vilken omfattning nya skyddsrum ska byggas, säger Anders Johannesson, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det är Britt Bohlin som leder utredningen som tillsattes av regeringen förra våren och hon ska i november föreslå hur beståndet kan möta behoven när det gäller både antal och läge, hur utrymningar och inkvarteringar bör ske, samt om en stödorganisation är nödvändig vid evakuering.

Läs även: Lista: Det här gäller om skyddsrum för fastighetsägare

I dag har Sverige cirka 65 000 skyddsrum med plats för totalt sju miljoner människor. Redan 2017 var prognosen från MSB att det behövs minst 55 000 nya skyddsrum från 2019 och tio år framåt i Sverige. MSB är ansvarig för att se över skyddsrumsbeståendet i Sverige och har en drivande roll i utvecklingen av Sveriges krisberedskap, samt kontrollerar att fastighetsägare följer lagen om skyddsrum.

– Fastighetsägaren är ansvarig för underhåll. Vi kontrollerar att de skött underhållet och att skyddsrummet fungerar. De är också skyldiga att åtgärda brister. Det är oftast små brister som är enkla att åtgärda, men det finns även kostsamma åtgärder om ytorna har misskötts.

I år planeras minst 3 400 tillsyner, beroende på hur mycket medel MSB får. Förra hösten genomfördes cirka 4 000 tillsynsbesök, vilket kan jämföras med 830 tillsynsbesök hösten 2019. 

– Hittills har vi fått fokusera på områden som är viktigast såsom storstäder och militärt strategiska områden. Vissa har vi därmed inte haft tillsyn på i över 20 år, säger Johannesson.

Skyddsrum

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

 

Källa: MSB

Hur stor budget behövs för skyddsrum?
– Det beror på hur fort regeringen beslutar att bygga nya skyddsrum, om det ska ske inom 5 eller 15 år. Men generellt sett kostar ett skyddsrum mellan 20 000–25 000 kronor per plats att bygga och det brukar finnas runt 60–120 platser, säger Anders Johannesson. 

Det Stockholmsbaserade företaget BLP Entreprenad, med inriktning på skyddsrum och brandskydd, har varit verksamma på marknaden i över 40 år. Just nu inväntar bolaget också på den statliga utredningen, samtidigt som förfrågningarna hopar sig. 

– Folk börjar vakna till liv igen och många fastighetsägare ser nu över sina skyddsrum på grund av Ukraina-kriget som pågår bara 125 mil härifrån, säger verksamhetschefen Tomas Engvall.

Läs även: FOI-experten: ”Två saker avgör skyddsrummens status framöver” 

Skicket på skyddsrummen varierar enligt bolaget stort eftersom de började byggas i slutet av 1930-talet och framåt och i princip slutade byggas på 90-talet. 

– Det byggs en del i dag, men mest för att ersätta gamla skyddsrum som är i dåligt skick och måste rivas. Fastighetsägarna får ta merparten av kostnaden för upprustning och nyproduktion med visst stöd av staten, säger Tomas Engvall. 

En svår utmaning är att lokalerna i fredstid får användas som vanliga lokaler med förråd, föreningslokaler, omklädningsrum, cykelrum, vinkällare, gym eller annat, varav många inte hinner förberedas för krig i tid. 

– Det finns exempelvis bostadsrättsföreningar som helkaklat skyddsrummet och installerat en jacuzzi och då kan ju rummet inte ordningsställas inom 48 timmar. Det tar längre tid än så att ta bort kaklet. Även gallerförråd tar lång tid att avlägsna. 

Fastighetsägarens ansvar

Till syvende och sista landar förberedningsansvaret på fastighetsägaren.

– Vid krig och ett höjt beredskapsläge är det fastighetsägarens ansvar att få in toaletter, vatten, stötvågsventiler, fläktar, gasfång och andra viktiga funktioner i skyddsrummet inom 48 timmar, säger Tomas Engvall.

För att effektivisera inventeringen av skyddsrummen föreslår BLP Entreprenad regelbundna kontroller där fastighetsägarna tar eget ansvar och inte enbart förlitar sig på de besiktningar som görs av MSB var tionde år. 

– Fastighetsägare med många skyddsrum bör inleda inventeringen direkt, men skynda långsamt. Allt kan inte åtgärdas på en gång, utan underhållsskulden måste betas av successivt, säger Tomas Engvall. 

Allmännyttiga Svenska Bostäder uppger sig följa den plan som finns utgiven av MSB kring inventering av skyddsrum och ser till att ha de delar som behövs för att iordningsställa skyddsrum.

– Vi förvaltar cirka 500 skyddsrum och skicket varierar, men är alltid i minst bruksskick. Att iordningsställa alla våra skyddsrum är en väldigt stor uppgift som kommer att ta tid och stor kraft från våra medarbetare, säger Ida Strutt, avdelningschef för kommunikation. 

Victoriahem har cirka 700 skyddsrum i beståndet och följer också fastighetsägaransvaret. 

– Vi gör tillsynsronderingar av våra skyddsrum och de kan ställas i ordning på 48 timmar, säger bolagets förvaltningschef Mikael Röjdemark. 

Maria Berg, skyddsrumsansvarig konsult på Ramboll, jobbar i princip heltid med civila skyddsrum på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och entreprenörer.

– I dag bygger vi i Sverige enbart skyddsrum som ersätter befintliga skyddsrum, ingen utökning. Nu väntar vi på beslut från den statliga utredningen om MSB:s förslag på att utöka kapaciteten med ungefär 50 000 nya skyddsrum. Ska det hända behöver även lagstiftningen ses över, kommenterar hon.

Tips till fastighetsägare med skyddsrum

• Underhåll skyddsrummet löpande och se till att bibehålla den tekniska standarden även vid ombyggnationer med hjälp av sakkunnig.
• Preparera skyddsrummet för krig inom 48 timmar. 

• Rummet måste tömmas och toaletter, vattenkärl, stötvågsventiler, fläktar, gasfång och andra funktioner installeras. 

• Ventilationen ska kunna drivas med hjälp av el eller manuellt med vev.

• Skylta skyddsrummet och ha ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner.
• Varje person bör ha 0,75 kvadratmeter.
• Ett skyddsrum ska skydda mot tryckvåg och splitter från en bomb som slår ned i närheten av skyddsrummet, däremot är det inte säkert att det står emot en direkt träff. Det skyddar även mot gaser, radioaktivitet och biologiska stridsmedel.

 

Källa: BLP Entreprenad, MSB

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev