Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Förvaltning

LISTA: Fem renoveringsobjekt som kan vinna pris

LISTA: Fem renoveringsobjekt som kan vinna pris

En konsthall, ett stadshus och en kyrka är några av de nominerade till årets upplaga av ROT-priset.

Publicerad: 14 april 2020, 09:11

Ämnen i artikeln:

White arkitekterEinar MattssonVeidekkeCodesign ArkitekterAreimArcona FastigheterEquator ArkitekterBach gruppenAkademiska Hus

ROT-priset delas ut av Stockholms Byggmästareförening.

Foto: Stockholms Byggmästareförening

Innehåll

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen.

Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande läggs det stor vikt vid i bedömningen. Förkortningen ROT står för Renovering, Ombyggnation och Tillbyggnad.

De nominerade till ROT-priset 2020 är:

 

Foto: Ingmarie Andersson

Accelerator konsthall

Konsthallen Accelerator är en del av Stockholms universitet och är tänkt att fungera som en arena där allmänhet, studenter och forskare kan mötas. Det underjordiska före detta fysiklaboratoriet rymmer numera två stora utställningshallar med tillhörande kontor, seminarierum, verkstäder och förråd. Utställningar med internationell och svensk samtidskonst ska utgöra en levande del av campus.

Målet med interiören har varit att balansera de ursprungliga lokalernas suggestiva och råa känsla – med robusta ytor i tegel, betong, plåt och stål – genom varmare inslag av trä och läder. Projektet har komplicerats av läget under jord och av de begränsningar som den massiva betongstommen inneburit. Säkerhetsåtgärderna har varit omfattande i samband med dessa tunga arbeten. Metertjocka betongväggar och bjälklag har inneburit krävande rivningsarbeten och stora hinder för nya installationer.

Adress: Frescativägen 26 A, Stockholm.

Beställare: Akademiska Hus.

Entreprenör: Winge Byggnads AB.

Arkitekt: 2BK Arkitekter AB.

Foto: Foto: Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm

Johannes kyrka

Johannes kyrkas stora kulturhistoriska värden stod i centrum när en ny församlingslokal skulle byggas. Lösningen blev en ny samlingssal under den stora trappan till kyrkan tillsammans med de två kapellen vid trappans fot som under årtionden endast använts som förråd.

Den största byggtekniska utmaningen var det mycket djupa schakt som behövde grävas framför och precis intill den befintliga grundläggningen på det 70 meter höga kyrktornet. Under schaktningen uppstod ytterligare svårigheter: kapellen visade sig vara ytterst dåligt grundlagda och behövde stöttas upp genom stödmurar under trappan. En annan utmaning var att skapa bra ljus- och ljudmiljö i den underjordiska salen: två stora lanterniner infällda i markbeläggningen silar ner dagsljuset och olika akustiska lösningar motverkar de hårda ytorna. Ombyggnaden har inneburit att kyrkan kan användas mer, till exempel genom möjligheten att kunna arrangera konserter och andra tillställningar i den nya salen.

Adress: Johannesgatan 21, Stockholm.

Beställare: Johannes Församling.

Entreprenör: M3 Bygg.

Arkitekt: Bach arkitekter AB.

Illustration: Equator Stockholm

Kvarteret Brädstapeln

Slumrande delar av kvarteret Brädstapeln tjänstgjorde tidigare som huvudkontor åt Trygg Hansa. Genom ett omfattande ombyggnadsprojekt har förråd och fönsterlösa mötesrum i källarplan gjorts publika, och paviljongbyggnaden har förvandlats från sluten banklokal till inbjudande huvudentré med restauranger. Genom att den ursprungliga idrottshallen med sin dubbla våningshöjd kunde delas upp i två plan har dessutom helt ny yta skapats inom byggnaden.

Projektet har strävat efter att behålla så mycket av byggnadens befintliga karaktär som möjligt och samtidigt spara resurser. Tidstypiska detaljer som bruneloxerad aluminium, synliga kassettbjälklag och träullsskivor har i stor utsträckning behållits och framhävts. Befintliga byggdelar har, i stället för att rivas, blivit spännande inslag i de nya lokalerna. Kungsholmen har således fått ett helt ny och levande mötesplats med möjligheter att äta, träna, handla och umgås.

Adress: Fleminggatan 18, Stockholm

Beställare: Areim.

Entreprenör: Arcona.

Arkitekt: Equator Stockholm AB.

Foto: Anders Carlén

Lidingö stadshus

Lidingö stadshus har genomgått en omfattande renovering som har resulterat i ett mervärde för såväl anställda som medborgare och utomstående besökare. Kommunhusets traditionella cellkontor och korridorer har omvandlats till aktivitetsbaserade arbetsplatser med plats för de sju förvaltningarnas 500 medarbetare. Ombyggnationen har skapat ett intresse för att vilja verka inom stadshusets väggar och flera nya verksamheter har flyttat in i fastigheten – däribland en krögare, vårdmottagning och bibliotek.

Stadshuset består av trehuskroppar med en förenande korridor och renoveringen genomfördes i en huskropp i taget. Utmaningarna har bland annat bestått i säkerhets- och accessfrågor, då huset inrymmer en rad olika aktörer (som medborgare, politiker och tjänstemän). En annan utmaning var att få till installationerna i den befintliga begränsade takhöjden. Projektet har präglats av stor transparens och gott samarbete mellan de olika inblandade parterna.

Adress: Lejonvägen 15, Lidingö.

Beställare: Lidingö stad.

Entreprenör: Veidekke.

Arkitekt: Codesign.

Foto: Wikipedia

Schönborg

Fastigheten i korsningen Sankt Paulsgatan och Götgatan är omnämnt i arkitekturhistoriska texter som ”en mycket väl bevarad byggnad från 60-talets brutalism”. För att på bästa sätt ta tillvara husets värden och samtidigt genomföra nödvändig modernisering har arbetet skett i samarbete med en antikvarie vad gäller både in- och utsida av fastigheten. Fasad och tak har behövt bytas ut helt på grund av fuktskador och dålig energihållning. Trappuppgångarnas mosaik har restaurerats och i de 54 lägenheterna har tidstypiska detaljer behållits och materialen har valts med omsorg.

Den trånga återvändsgatan har inneburit logistiska utmaningar, vad gäller både ställningsbyggnation och leveranser, och stor vikt har lagts vid riskanalyser och säkerhetsarbete. Fokus har varit att skapa en tryggare och mer levande gatumiljö, och i samband med renoveringen har de kommersiella ytorna utvecklats och bidragit till ett bättre utbud för hela området.

Adress: St. Paulsgatan 2/Götgatan 22 A, Stockholm.

Beställare: Fastighets AB S-borg.

Entreprenör: Einar Mattsson Byggnads AB.

Arkitekt: White arkitekter.

Anders Siljevall

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.