fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Vill människor ha andra bostäder efter corona?

Publicerad: 26 augusti 2020, 09:06

Susanne Persson, Petter Jurdell och Claudia Wörmann. Foto: JM/Rikshem/SBAB.

Bostadsmarknaden verkar ha återhämtat sig efter att tillfälligt skakat under coronavåren. Med hemmajobb utan slutdatum kan efterfrågan på bostäder komma att förändras, spår experterna.

Ämnen i artikeln:

RikshemJMSBAB

Maria Nordlander

maria.nordlander@fastighetsnytt.se


Efter en vår och sommar som präglats av coronapandemin går vi in i en höst där viruset fortsatt håller sitt grepp om samhället. När det kommer till bostadsmarknaden visar de senaste siffrorna att priserna hämtat sig efter en lite skakig vår. Frågan är om attraktionskartan för bostäder i Sverige håller på att ritas om, när hemmajobbandet allt tydligare verkar vara här för att stanna. Det tror Claudia Wörmann som är boendeekonom på SBAB. 

– Många som drömmer om ett annat liv utanför storstan har inte kunnat realisera drömmen på grund av arbetsmarknaden: det finns bostäder men inga jobb. Om vi nu kan utföra våra arbeten utan att ha ett kontor att gå till varje dag är det många som väljer att flytta ut där priserna är lägre och livet lugnare. Sen tror jag att efterfrågan på villor kommer att vara kraftigare än efterfrågan på bostadsrätter. Efterfrågan på villor och radhus har ökat sedan corona. Det är lättare att hålla social distans i den egna trädgården.

Läs även: Krönika: Corona påverkar valet av bostad

Hon tror dessutom att efterfrågan på bostäder med möjlighet att ha ett hemmakontor kommer att öka.

– Men sen blir det inte av utan att det stannar vid en dröm. Man fortsätter att bereda plats i köket eller vid barnens skrivbord kanske. Priserna på bostäder är helt enkelt för höga för att gemene man ska kunna unna sig lyxen att ha ett hemmakontor, tror Claudia Wörmann. 

Utvecklare mer tveksamma till förändrade mönster

Bostadsutvecklarna som Fastighetsnytt pratat med är mer tveksamma. Susanne Persson är affärsenhetschef för just bostäder på riksnivå på JM. Hon tror visserligen att det är möjligt att efterfrågan kommer att förändras, men hon menar att man ska ha i åtanke att preferenser på bostadsmarknaden historiskt sett är tröga. 

– När det gäller flerbostadshus är närhet och tillgång till service en viktig parameter för kunderna. Man kanske snarare kan tänka sig att de som söker småhus kan komma att efterfråga ett mer attraktivt boende i ett mer perifert läge, dock fortfarande med rimligt pendlingsavstånd till tillväxtregionerna. Att glesbygden skulle få ett markant uppsving ter sig tämligen osannolikt, säger Susanne Persson. 

Att glesbygden skulle få ett markant uppsving ter sig tämligen osannolikt.

Hos Rikshem har man inte noterat något särskilt ökat intresse för större bostäder under pandemin. Petter Jurdell, chef affärsutveckling på Rikshem, beskriver hur många snarare efterfrågar saker som snabbare uppkoppling. 

Tror du att vi kan vänta oss en uppgång i bostadspriser utanför storstäderna? 

– Vår bedömning är att det är mer klassiska ekonomiska faktorer som påverkar bostadspriserna såsom ränta och arbetsmarknad. Givetvis kan det dock bli så att pandemin ger bestående effekter i form av att allt fler kommer att arbeta hemifrån eller från annan plats än kontoret. Det i sig kan ge förändrade pendlingsmönster och göra arbetspendlingsområden större vilket rent generellt skulle kunna minska trycket något på bostäder i stadskärnor, säger Petter Jurdell. 

Claudia Wörmann tror också att det hänger på ekonomiska faktorer som hur arbetslösheten utvecklas, fler arbetslösa = vikande efterfrågan. 

– Men om läget på arbetsmarknaden inte förvärras så är stigande priser utanför storstadsområden möjligt. Om människor i större utsträckning söker sig utåt så bidrar det till att efterfrågan ökar. Redan nu finns det på många orter i Sverige ett lågt utbud av småhus till salu. Obalansen i utbud och efterfrågan har lett till stigande priser, säger hon. 

Susanne Persson på JM tycker att läget är svårbedömt, eftersom priserna är relaterade till utbudet av bostäder. 

– Under det andra kvartalet var genomsnittspriserna utanför Stockholm i huvudsak oförändrade på andrahandsmarknaden, och utbudet av nyproduktion varierade mellan olika orter. För JM:s del gäller att marknaden utanför Stockholm påverkades mindre av covid-19 när det gäller benägenhet att teckna kontrakt tidigt under det andra kvartalet, säger hon. 

En annan fråga som kommit upp på tapeten i coronans spår är huruvida man kommer att planera bostäder på ett annat sätt, i och med en ökad efterfrågan på hemmakontor. Det tror dock inte de vi pratat med i det här fallet. 

– Det är upp till var och en som köper nyproduktion att inreda det eventuella extrarummet som kontor eller gästrum, säger Claudia Wörmann på SBAB. 

– Vår erfarenhet är att de bostäder som uppskattas mest är de med bra planlösningar, där hemmet fungerar för familjens olika behov samt att det finns möjlighet för bra tekniska lösningar, säger Rikshems Petter Jurdell. 

Läs även: ”Så skiljer sig coronakrisen från 90-talskraschen”

Susanne Persson på JM lämnar det öppet. 

– Det är alltid i förlängningen kundernas behov och preferenser som styr. Om utvecklingen gällande distansarbete hemifrån visar sig vara kopplad inte endast till situationen med Corona, utan bli mer permanent kopplat till människors arbetsliv, så är det troligt att utformningen av bostäder så småningom kommer att spegla det – under förutsättning att hushållen är beredda att betala för det.

Hur tror du att bostadsmarknaden kommer att påverkas av coronapandemin på längre sikt?

Petter Jurdell, chef affärsutveckling, Rikshem

”Pandemin har slagit mot ekonomin vilket givetvis påverkar fastighetssektorn, även om segmentet med hyres- och samhällsfastigheter som Rikshem verkar inom varit relativt opåverkat. Hur stor påverkan det blir på lång sikt är dock svårt att sia om. Vi tror framförallt att vi kommer få bestående effekter av pandemin kopplat till vårt digitaliseringssprång, något som kommer påverka samhället i stort och även bostadsmarknaden. Ett flexiblare arbetssätt kan leda till ett ökat önskemål om mer service i närheten till bostadsområden vilket kan hjälpa oss aktörer att utveckla mer blandade och levande bostadsområden.”

 

Susanne Persson, affärsenhetschef Bostad Riks, JM

”Påverkan av covid-19 är fortsatt svår att överblicka, men befolkningstillväxten tillsammans med fortsatt lågt ränteläge stödjer efterfrågan på bostäder även om covid-19 och dess följdeffekter skapar osäkerhet under en period. Vi har konstaterat en försiktighet från kunderna på grund av covid-19, men andelen bokat och sålt av pågående bostadsproduktion var på en god nivå för JM under andra kvartalet samtidigt med en fortsatt hög boknings- och försäljningsnivå i de projekt som JM avslutar under 2020.”

 

Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB

”Stora folksamlingar och närhet till varandra innebär ett hot mot hälsan. Det talar för att många söker sig till villa/ radhus med egen trädgård. Redan nu har intresset för att renovera och fixa både inomhus och utomhus ökat. Det leder till väl underhållna bostäder. Många som köper och säljer nu är inte påverkade av corona. Men en grupp har fått det svårare än andra. Många unga har som första jobb inom café- restaurang, butik och resebranschen. Precis de verksamheter som blivit hårt drabbade av corona. De ungas osäkra inkomst eller helt uteblivna inkomst i kombination med att priserna på bostäder fortfarande hålls uppe så bedömer jag det som att de unga kommer att fortsatt ha svårt att komma in på bostadsmarknaden.”

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev