Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Vem tjänar på en jämställd fastighetsbransch?

Publicerad: 25 juni 2014, 14:32

Mona Finnström.

18 procent av vd:arna är kvinnor och 29 procent av styrelseledamöterna.


Ämnen i artikeln:

FastigoMona Finnström

18 procent av vd:arna är kvinnor och 29 procent av styrelseledamöterna. Ser man till andelen chefer totalt i fastighetsbranschens företag är 36 procent kvinnor. Och enligt en undersökning från SCB har fastighetsbranschen i snitt en fördelning på 60 procent män och 40 procent kvinnor.

Hur ser det egentligen ut med jämställdheten i fastighetsbranschen? Vi bad 600 vd:ar att bedöma om deras företag är jämställda utifrån bland annat fördelning av kvinnor och män, lön, möjlighet till karriär och uttag av föräldraledighet. Därefter gjorde vi djupintervjuer med 15 vd:ar. Resultatet ger en klar bild av var vi befinner oss idag, och något att utgå ifrån när Fastigo nu sätter fokus på frågan inför Almedalsveckan.

Det kan se bra ut på pappret men i praktiken är branschen precis som samhället i stort könssegregerad. Yrken, som fastighetsskötare innehas oftast av män, medan administration och kundservice hos många företag utförs av 100 procent kvinnor.

Är detta verkligen ett problem? Ja – det är det. Ett problem som kommer att växa. Fastighetsbranschen och många andra tekniktunga branscher har redan idag rekryteringsproblem till vissa befattningar. Om vi då begränsar oss så att halva arbetskraften inte ens ser oss som ett alternativ har vi på egen hand gjort problemet ännu värre. Visst finns det faktorer som är svåra att påverka, som ungdomars intresse för teknikjobb, men att då själva krympa mängden personer som vi kan rekrytera till branschen är ostrategiskt.

Undersökningen visar att 73 procent av de bolag som deltog svarade att de använder positiv särbehandling, alltså att en person av underrepresenterat kön har förtur vid rekrytering om hen i övrigt uppfyller kriterierna. Det var oväntat och glädjande – och kan vara en anledning till att fastighetsbranschen är mer jämställd än exempelvis byggbranschen, som har en fördelning på 91 procent män och 9 procent kvinnor. Det är också något som på sikt kan få bukt med uppdelningen i kvinnoyrken och mansyrken.

Men det finns fler skäl till att mångfald och jämställdhet är bra för affärsnyttan, än enbart rekryteringsunderlaget. Forskning visar att allt för homogena grupper leder till sämre beslut. Man får helt enkelt för få infallsvinklar, vilket ger sämre beslutsunderlag. Det gäller både mansdominerade och kvinnodominerade arbetsgrupper. Blandade grupper har bättre dynamik och kreativitet.

En annan fördel med att få blandade arbetsgrupper är att arbetsmiljön förbättras, vilket förstås också hjälper lönsamhet och affärsnytta. Med homogena grupper föds lätt jargong och dåliga vanor blir svåra att bryta. Vi beter oss helt enkelt bättre när båda könen finns representerade i gruppen. På ett djupare plan börjar forskningen också att vända på perspektiven och se på vilka fördelar män får av ökad jämställdhet. På mansnormens minussida finns ett ökat risktagande. Det är en baksida av de värden vi lägger in i begreppet manlig, som i ett företagsperspektiv kan leda till dåliga beslut, onödiga risker och olyckor.

Listan går att göra längre, men det borde inte behövas. De som intervjuats i vår undersökning vill att deras företag ska ses som moderna. I undersökningen fick vi kloka och realistiska förslag, som kräver mod och ledningens engagemang för att genomföras, bland annat att:

–          Förändringar måste gå top-down

–          Se till hela arbetsplatsen, även de homogena arbetsgrupperna

–          Visa på affärsnyttan

–          Belöna jämställdhetsarbete

–          Ta tag i lönefrågan, få bort osakliga löneskillnader

–          Jobba bort gamla myter och traditioner i branschen

Kunskapsnivån är redan hög, men vi måste lämna läpparnas bekännelse och komma till handling. Att bli kända som en bransch med ett jämställt klimat handlar om lönsamhet och i slutänden vår överlevnad. Allt detta och mer därtill kommer Fastigo att ta upp på seminariet i Almedalen. Vi ses där!

Mona Finnström,
vd Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Ämnen i artikeln:

FastigoMona Finnström

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.