Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Utredare: Risk att fel bostäder byggs

Publicerad: 29 november 2017, 14:56

Hanna Wiik

Foto: Dan Eriksson

På tisdagen presenterades årets bostadssiffror på RUFS-konferensen, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Målet är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion 2050, men först måste Sverige hitta bostäder för alla.


Ämnen i artikeln:

RUFS 2050

Årets RUFS-rapport visar att det byggs mer än på 40 år i Sverige. Utmaningen är att befolkningen också ökar, vilket gör att det fortfarande är svårt att hitta en bostad, inte minst i Stockholmsregionen. Målet 2010 var att bygga 16 000 bostäder per år i Stockholmsregionen och i fjol nåddes siffran till slut.

Men Hanna Wiik, chef för tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns landsting, påpekar att arbetet är långt ifrån klart.

– Nu når vi det målet, men vet också att befolkningen ökar och att nybyggnationen inte alltid tillgodoser behovet hos alla grupper. Det behövs en större variation i utbudet. Vi ser bland annat att antalet hyresrätter har minskat, säger hon.

För att nå visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion och svara upp mot våra utmaningar krävs ett ökat fokus på de regionalt mest prioriterade frågorna. En av dem är bostadsbyggandet och det nya RUFS-målet är därför att bygga 22 000 bostäder per år fram till 2030, vilket är 6 000 fler än i fjol.

– Det kräver att vi även utreder vilka bostäder som behövs, genom att titta på hur befolkningen ser ut.

Nyttja Boverket
Det kan dock vara lättare sagt än gjort i hårt pressade kommuner som saknar egen analyskapacitet för att inhämta information om hur behovet ser ut på den lokala och regionala bostadsmarknaden. En lösning är att ta hjälp av Boverket, som aktivt arbetar med riktlinjer kopplade till bostadsförsörjningen.

Hanna Wiik fick i februari ett regeringsuppdrag som särskild utredare för Utredningen om kommunal planering av bostäder. Hon föreslår en modell där Boverket ska ta fram en nationell och regional siffra på hur behovet ser ut. Det behövs även en gemensam diskussion mellan kommunerna och landstinget för att prata om var behovet av bostadsbyggandet finns.

– Kunskapen finns redan i kommunerna, men behöver samlas ihop. Jag tror att det finns utvecklingspotential där och det skulle underlätta för kommunerna när det gäller att jobba utifrån befolkningsprognoser och analyser kopplade till samhällsplaneringen.

Nästa steg i utredningen
Bostadsminister Peter Eriksson tog emot det första delbetänkandet om kommunernas planeringsarbete i september.

– Utredningen innehåller flera intressanta förslag där det kommunala självstyret respekteras och som tydliggör vikten av regional samordning, sade han då.

Utredarna arbetar som bäst med det tilläggsdirektiv som regeringen gav i juli, som handlar om att kartlägga hur kommunerna arbetar med att ta fram bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. De undersöker vilka kommunala verktyg som används och vilka analyser och avvägningar som görs för att motverka bostadsbrist, segregation, trångboddhet, social utsatthet och andra problem som måste lösas.

– Vi tar reda på vilka verktyg som används och om det behövs fler verktyg för att kunna göra analyserna.

Det kan även bli nödvändigt att se över vissa riktlinjer i syfte att effektivisera samarbetet mellan kommunen och olika aktörer.

– Det finns exempelvis direktiv om att socialtjänsten ska samverka med samhällsbyggarna, men inget som säger att samhällsbyggarna ska samverka med socialtjänsten. Sådant hittar vi när vi gräver i detta.

Utredningens tilläggsdirektiv överlämnas till bostadsministern sista april nästa år.

Teresa Ahola

FAKTA:
Hanna Wiik överlämnade i sin roll som särskild utredare i september följande förslag till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson:

- Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet och presenterar resultaten på länsnivå.
- Landstingen, som från 2019 förutses ha ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i hela landet, genomför dialoger med kommunerna grundade på Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder i länets kommuner.
- Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska komma till uttryck i kommunens översiktsplan.
- Landstingen uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av bedömningarna och verkar för att samordning kommer till stånd.
- Länsstyrelserna följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar.

Källa: Regeringen

Ämnen i artikeln:

RUFS 2050

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.