Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Uppsala växlar upp

Publicerad: 9 februari 2016, 16:35

Uppsala Domkyrka. Foto: Wikimedia /Cyberjunkie

I Sveriges fjärde största stad har man växlat upp byggtakten till 3 500 nya bostäder om året – bland annat för att kunna ta emot de nyanlända flyktingar och ensamkommande barn som kommer till Uppsala.

Ämnen i artikeln:

Erik PellingUppsala

I kommande numret av Fastighetsnytt kommer vi att rikta fokus mot flyktingsituationen – hur den hanteras och vilka utmaningar den ställer samhället och fastighetsbranschen inför, samt vilka möjligheter den för med sig. Tidningen kommer ut 19 februari.

I Sveriges fjärde största stad har man växlat upp byggtakten till 3 500 nya bostäder om året – bland annat för att kunna ta emot de nyanlända flyktingar och ensamkommande barn som kommer till Uppsala. Som ett steg på vägen har man bland skrivit avtal med flera aktörer i staden om att öronmärka bostäder till nyanlända.

Erik Pelling är socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala. Han berättar i samtal med Fastighetsnytt att man under många år löst bostadsbristen genom tillfälliga lösningar, som varit onödigt dyra och inte tillfört några bostäder till marknaden på längre sikt.

– Under åratal har vi lagt stora resurser på akuta och dyra boendelösningar som vandrarhem och hotell för att möta de bostadssociala behoven. Nu tänker vi försöka använda alla gemensamma resurser för att generera bostäder istället. Det är bättre använda pengar och gör det lättare för den som idag står utanför den ordinarie bostadsmarknaden att så snart som möjligt etablera sig även där, säger Erik Pelling.

Erik Pelling. Foto: Uppsala kommun.

Erik Pelling. Foto: Uppsala kommun.

Många ensamkommande barn
Uppsala tog under 2015 emot 2 650 asylsökande. Samtidigt finns cirka 1 300 nyanlända med uppehållstillstånd, som är i den tvååriga etableringsfasen. I januari var 1 350 av de totalt cirka 4 000 nyanlända ensamkommande barn.

– I Uppsala har vi sedan länge haft ett relativt stort mottagande av ensamkommande barn, både de vi själva har tagit emot och de andra kommuner placerat i kommunen. Det har i år genererat ett stort antal familjeåterföreningar där kommunen snabbt behövs ordna fram ett boende, säger Erik Pelling.

Vuxna och familjer har fram till 2015 varit hänvisade till att efter bästa förmåga ordna fram boende själva.

– Det har många gjort, vilket i sig är beundransvärt med den bostadsbrist vi har i Uppsala. Men det gör det svårt för kommunen att planera och en hel del hamnar i trångboddhet och otrygga kontrakt.

Därför bestämde kommunen sig för att tredubbla antalet så kallade anvisningsplatser – där kommunen erbjuder nyanlända en bostad. Under 2015 fick man totalt fram 79 sådana boenden.

– Det är förstås helt otillräckligt för 2016, då vi ska ordna bostad åt 616 personer eller för 2017 eller 2018 då vi förväntar oss betydligt fler än så.

Kommunen har som ett steg i detta etablerat ett samarbete med de tre största bostadsaktörerna i staden – Rikshem, Uppsalahem och Studentstaden. Strax före jul slöt man ett avtal med dem som ska ge minst ett hundratal bostäder under året.

– Det kan gälla allt från någon enstaka lägenhet i ett bostadsrättsprojekt till diskussioner om hur hela fastigheter kan ställas till förfogande, säger Erik Pelling.

Utöver att titta på hur man löser boendesituationen vill kommunen utnyttja det faktum att människor kommer till en etablerad universitetsstad.

– Det första, avgörande, steget för att etablera sig i ett nytt land är en bostad. Men för en snabb och lyckosam etablering krävs även jobb och kompletterande utbildning. Många av de nyanlända är unga och kommer att trivas i den miljön om de får chansen. Det är ett sätt att dra nytta av Uppsalas styrka som universitetsstad.

Maria Nordlander
Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev