onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Tre markanvisningar i Skärholmen

Publicerad: 3 oktober 2017, 12:47

Visionsbild för Vårbergsvägen i Skärholmens stadsdelsområde. Bild: Stockholms stad.

Expolateringskontoret i Stockholm kommer på sitt nästa möte att besluta om markanvisningar för totalt cirka 400 inom ramen för projektet Fokus Skärholmen.

Ämnen i artikeln:

Fokus SkärholmenStockholm

Samtliga anvisningar går till allmännyttiga bolag, och anvisas direkt. 210 av bostäderna anvisas till Svenska Bostäder, som ska bygga lamellhus på Vårbergsvägen, som enligt samrådsförslag är tänkt att byggas om till stadsgata.

Resterande två anvisningar går till Stockholmshem, som också ska bygga sitt nya huvudkontor i området. Dels ska bolaget bygga 100 bostäder i så kallade Stockholmshus inom planområdet Skärholmsdalen. Bebyggelsen är enligt samrådsförslaget tänkt att uppföras i form av ett kvarter i anslutning till Skärholmsvägen som även den byggs om till stadsgata.

Exploateringen möjliggör bland annat en utveckling av parkstråket mellan Sätradalsparken och Sätraskogens naturreservat till en grön länk, att skapa trygga stråk för gående och cyklister att röra sig längs även kvällstid och att omdana Skärholmsvägen från en hård och trafikdominerad miljö till en stadsgata. Marken avses upplåtas med tomträtt.

Stockholmshems andra anvisning gäller 80 till 90 lägenheter, även det så kallade Stockholmshus inom planområdet Mälaräng. Marken avses upplåtas med tomträtt.

Arbete med detaljplan för de nya bostäderna pågår inom ramen för Fokus Skärholmen. Slutgiltiga beslut för markanvisningarna tas på exploateringsnämndens nästa sammanträde den 12 oktober.

Utöver dessa markanvisningar planerar staden att direktanvisa ytterligare 590 lägenheter i området inom kort. Under veckan utvärderas inkomna förslag från cirka 30 byggaktörer. Vem som får anvisningarna beslutas på exploateringsnämndens möte i november.

– Det är jätteroligt att så många vill vara med och bidra till utvecklingen av Skärholmen! Jag är övertygad om att vi tillsammans kan utveckla de kvaliteter som redan finns i området och samtidigt bidra till ökad social hållbarhet, säger Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev