fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Staden godkänner nyproduktion av hyresrätter i grönområde

Publicerad: 14 augusti 2023, 14:11

Ungefärligt projektområde, där planerad bebyggelse är markerat med vitstreckad linje.

Foto: Stockholms stad

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder till KB Edificator, Ernst Hellstedt & CO, i kvarteret Läskpressen i Midsommarkransen. Det framgår av ett utlåtande från exploateringsnämnden.

Ämnen i artikeln:

SvepetStockholms stadStockholm

Teresa Ahola

teresa.ahola@fastighetsnytt.se


Förslaget inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 avser cirka 45 nya hyreslägenheter i två eller tre hus på Hägerstensåsen i grönområden mellan Bäckvägen och Fastlagsvägen.

Ungefärligt projektområde markerat i blått.

Foto: Stockholms stad

KB Edificator, Ernst Hellstadt & CO, som tilldelas markanvisningen äger redan grannfastigheterna Läskpressen 1–6.

Stadens utgifter i projektet bedöms inte bli högre än 10 miljoner kronor.

Den föreslagna platsen ligger på grön yta mellan befintlig bebyggelse och de miljökonsekvenser som kommer att utredas vid planering av bebyggelsen är primärt naturvärden och skyfall.

Kontoret bedömer att arbetet med detaljplanen kan påbörjas under 2024, och därefter pågå i cirka 24 månader. Mot bakgrund av detta planerar bolaget sin byggstart till år 2026 och första inflyttning bedöms till år 2028.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev