måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Socialt hållbart boende i fokus i Majorna

Publicerad: 6 februari 2023, 13:32

Projekt Amiralitetsgatan. Skanska och Robert Dicksons stiftelse har byggt bostäder för människor som inte tjänar mer än 40 000 kronor i månaden i Majorna i centrala Göteborg. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2023 i kategorin Bostäder.

Foto: Ola Eliason

Samverkan i tidigt skede har varit en framgångsfaktor när Skanska och Robert Dicksons stiftelse har byggt bostäder för människor som inte tjänar mer än 40 000 kronor i månaden i Majorna i centrala Göteborg. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2023 i kategorin Bostäder.

Ämnen i artikeln:

Årets ByggeSkanskaBygg

MSN

Martina Strand Nyhlin


Många talar om att bygga nya boenden för ”vanliga” människor. Färre gör det. Men på Amiralitetsgatan i Majorna i Göteborg har Robert Dicksons stiftelse och Skanska nyligen byggt ett flerbostadshus av hög kvalitet som hyrs ut till personer som inte får tjäna mer än 40 000 kronor i månaden.

– Jag skulle vilja att alla våra projekt fungerade som det här. Det är ett fint hus, där samarbetet mellan beställaren och entreprenören har varit jättebra och de som flyttar in är väldigt nöjda. Det måste vara drömmen, säger Anna Carlsson, vd på Robert Dicksons stiftelse.

Robert Dicksons stiftelse är inte ett traditionellt bostadsbolag. Stiftelsen är en av Sveriges äldsta bostadsstiftelser och den har i sin stadga från mitten av 1800-talet att bostäderna ska uppföras till personer som är "…mindre bemedlade, men välfrejdade, för arbetsamhet och ordentligt kända… Stadgan följs till stor del även i dag, så gott det går.

Tre snabba om Amiralitetsgatan

Robert Dicksons mål är att erbjuda sina hyresgäster ett bra, tryggt boende till en rimlig hyra och satsa på hållbara hus som står i över 100 år. Den som får hyra får inte ha för hög inkomst.
Tidsplanen i projektet höll men budgeten förändrades lite i projektet eftersom planen på en förskola i bottenvåningen fick överges och denna våning fick projekteras om. Dock hölls den nya budgeten med god marginal.
Robert Dicksons stiftelse har haft hus på den aktuella tomten sen 1860-talet. Från början låg två stenhus här fram till 1974 då de revs. Det nya huset har fångat upp arkitekturen från stenhusen.

Det är tredje gången Skanska bygger åt Robert Dicksons stiftelse och liksom i de tidigare två projekten bygger de i totalentreprenad i samverkan. De upphandlades i tidigt skede för att gemensamt hitta de bästa lösningarna för projektet. Även nio underentreprenörer blev upphandlade i samverkan vilket bidrog till stort engagemang och delaktighet hos alla.

Projekt Amiralitetsgatan under byggtiden.

– Första projektet vi byggde för stiftelsen, då hade de aldrig jobbat med partnering och var tveksamma, men eftersom de inte hade så mycket byggkompetens ”in house” var det ett bra sätt att ta tillvara allas kompetens och detaljkunskap. Detta har resulterat i ett fantastiskt samarbete och ett projekt som alla känner sig stolta över, säger Ulrika Karlsson, projektchef på Skanska.

Huset på Amiralitetsgatan byggs i den populära stadsdelen Majorna, nära Karl Johan-skolan som ligger tvärs över gatan, och arkitekterna har velat matcha ihop den gamla och nya bebyggelsen. Ambitionen i arkitekturen har varit att välja långsiktigt hållbara material som rheinzink på taken, handmurade fasader med danskt hårdbränt tegel, svensk granit på marksidan och plywood i alla innerväggar.

– Vi har inte någon miljöcertifiering, däremot brukar vi säga att vi som stiftelse utan ägare har evig förvaltning. Att välja material som inte håller skadar bara oss själva, så vi undviker slit och släng, säger Anna Carlsson.

Amiralitetsgatan by night.

Foto: Ola Eliason

I projektet togs alla frågeställningar upp tillsammans med projektets bästa för ögonen. Alla kände sig delaktiga.

– Attityden var ”Jag hjälper dig”. Även ”gubbarna” ute på plats var hjälpsamma och löste sina grejer, säger Ulrika Karlsson.

Samarbetet har varit till extra stor nytta, till exempel när planen snabbt behövde förändras. Den tänkta förskolan i bottenplan blev inte av, då kostnaden för den blev dyrare än vad hyresgästen hade utrymme för och hela den våningen fick planeras om för en pizzeria och tandläkarmottagning.

– Jag skulle inte velat ha någon annan entreprenadform i projektet. Det har varit förändringar som ingen kunnat styra över så det varit skönt att kunna jobba flexibelt med entreprenören och göra förbättringar som gynnat projektet i helhet, säger Donia Aslanzadeh, projekt- och utvecklingschef på Robert Dicksons stiftelse.

Aktörer i projektet

Entreprenör: Skanska
Beställare: Robert Dicksons stiftelse
Hyresgäst: Robert Dicksons stiftelse
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Projektkostnad: 190 miljoner kronor
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan.

Övriga nominerade i kategorin Bostäder:

Kvinnor visade vägen mot byggande utan utsläpp

Nytänkande bostadstorn i Örnsköldsviks kulturmiljö

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev