lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

”Skulle strypa nyproduktionen av bostäder i Sverige”

Publicerad: 12 juni 2014, 13:00

Företagsskattekommittén lämnade på torsdagen sitt förslag till ett nytt system för bolagsbeskattning. Förslaget är tvådelat och i den ena delen förslår man att avdragsrätten för räntekostnader och andra finansiella kostnader begränsas. I den andra delen föreslår man ett nytt avdrag som man kallar för ett finansieringsavdrag.

Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaKurt EliassonReinhold LenneboSABO

Enligt SABO utgör det nya förslaget ett dråpslag för bostadsbyggandet i Sverige.

Förslagets första del innebär att avdrag för räntekostnader och andra finansiella kostnader enbart får göras när det finns motsvarande finansiella intäkter. Inga avdrag för finansiella kostnader får göras utöver de motsvarande finansiella intäkterna vilket betyder att avdrag för negativa finans- eller räntenetton ej får göras.

”Alla kostnader som i ekonomisk mening är en räntekostnad omfattas av avdragsbegränsningen. För att undvika gränsdragningsproblem omfattas också andra finansiella kostnader. Kommittén föreslår en ny skattemässig definition av finansiella kostnader som har stora likheter med definitionen av finansiella kostnader inom redovisningen,” skriver kommittén i sammanfattningsdelen av sitt betänkande.

Vidare föreslår man ett finansieringsavdrag, ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader. Avdraget ska uppgå till 25 procent av företagets skattemässiga resultat och för göras även om företagen inte har motsvarande finansiella kostnader. I sitt betänkande skriver man att det motsvarar en sänkning av bolagsskatten om 5,5 procent.

Alternativt föreslår kommittén en bolagsskattesatssänkning med 3,5 procentenheter i kombination

med en mindre restriktiv avdragsbegränsning, jämfört med huvudförslaget. Även i detta förslag får finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter dras av och utöver det får avdrag göras

med högst 20 procent av företagets rörelseresultat (EBIT). Det alternativa förslaget liknar huvudförslaget i mångt och mycket men dock blir nuvarande regler om ränteavdragsbegränsningar kvar i det alternativa förslaget. Företagsskattekommittén föreslår att eventuella ändringar av nuvarande regler träder i kraft 1 januari 2016.

Både SABO, de allmännyttiga bostadsbolagens organisation, och Fastighetsägarna har kommenterat kommitténs förslag. Enligt SABO blir det ett dråpslag mot bostadsbyggandet i Sverige och Fastighetsägarna anser att det innebär ett kraftigt hot mot tillväxt och finansiell stabilitet.

”Förenklat sett skulle det innebära att 75 procent av företagens rörelseresultat skulle beskattas. Det skulle strypa nyproduktionen av bostäder i Sverige,” skriver Kurt Eliasson, vd för SABO, i ett pressmeddelande.

SABO befarar att om förslagen vinner laga kraft så kommer fastighetsbolagen inte att få kalkylen för nybyggande av bostäder att gå ihop samt att möjligheterna för renovering av miljonprogrammen försämras drastiskt. Skatten för SABO:s medlemsföretag skulle öka med cirka 1 miljard kronor och om kalkylerna ska kunna gå ihop kommer man att behöva höja hyrorna. Man tar Stångåstaden i Linköping som exempel, just det bolaget skulle behöva höja hyran i en nyproducerad trerumslägenhet på 75 kvadratmeter med cirka 760 kronor i månaden.

”Om förslagen skulle gå igenom blir det inte några nya bostäder på många orter i Sverige,” skriver Kurt Eliasson.

Han får medhåll av Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, som i ett pressmeddelande skriver att förslaget kommer att få mycket allvarliga effekter för nyproduktionen av bostäder, då det blir dyrare för bostadsbolagen att investera.

”Det kommer innebära att en redan ansträngd situation på bostadsmarknaden kommer att bli ännu värre,” skriver Reinhold Lennebo.

Fastighetsägarna påpekar att fastighetsbranschen till sin natur är kapitalintensiv och att räntekostnader är en stor kostnadspost för bolagen. Den föreslagna ändringen skulle tvinga många fastighetsbolag till nedskrivning av sina fastighetsvärden vilket i sin tur skulle öka risken i banksystemet då panternas värde minskar.

”Den svenska tillväxten är bräcklig. Att i en sådan situation genomför åtgärder som riskerar att skapa omfattande instabilitet i finanssektorn skulle innebär ett dråpslag mot möjligheten till fortsatt tillväxt,” skriver Reinhold Lennebo.

Sverrir Thór

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev