Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Sköna Gröna Sätra

Publicerad: 14 februari 2015, 14:50

Den vita stadsdelen Sätra i Gävle har blivit grönare tack vare projektet Sköna Gröna Sätra.


Ämnen i artikeln:

GavlegårdarnaFastighetsmarknaden i norra SverigeGävle

Den vita stadsdelen Sätra i Gävle har blivit grönare tack vare projektet Sköna Gröna Sätra. I projektet har man strävat efter balans och samverkan mellan social, ekonomisk, ekologisk och estetisk hållbarhet, men boendedemokrati har också varit en viktig aspekt.

– Sköna Gröna Sätra är ett stadsdelsförnyelseprojekt, där Gavlegårdarna jobbar mycket nära, och tillsammans med, våra hyresgäster i förändringsprocessen, berättar Anette Eliasson, kommunikatör på AB Gavlegårdarna.

Östra Sätra uppfördes på 1960-talet. Området präglades av överdimensionerade parkeringsplatser, en igenvuxen bäck och det saknades naturliga mötesplatser. Samtidigt har stadsdelen utpekats som kulturhistoriskt intressant med sina tidstypiska vita fasader. Det finns också ett stadsdelscentrum, skola, barnomsorg och stora grönytor. Stadsdelen hade goda förutsättningar för utveckling mot en hållbar stadsdel och detta var bakgrunden till att inleda projektet Sköna Gröna Sätra.

Projektet inleddes 2012 med målet att skapa en grön stadsdel full av liv och rörelse, med naturliga mötesplatser och ökad trivsel. Tanken var att människor skulle vilja leva i Östra Sätra, inte bara bo. Projektet har genomförts av AB Gavlegårdarna, i samarbete med Gävle kommun, Gävle Energi, kyrkan, biblioteket samt olika föreningar, studieförbund och organisationer.

– Det finns stark vilja och intresse från många håll att det här projektet ska bli framgångsrikt, säger Anette Eliasson.

Östra Sätra har fått ett hjärta i form av en park med tydliga entréer och platser där människor kan mötas. Man har gallrat kring Tickselbäcken, skapat en gång längs vattnet och ersatt avgränsningar av betong med vegetation. Man har också anlagt odlingslotter för hyresgästerna bakom kvartersgården Paletten, där hyresgästerna får odla egna blommor och grönsaker. Uteplatser, entréer och cykelparkeringar har fått ny utformning samtidigt som belysningen har förbättrats. En del träd har tagits bort, medan andra har flyttats till en annan plats.

– Vi har renoverat några av punkthusen samt gjort en ombyggnation av ett hus till trygghetsboendet Tickselbo för målgruppen 70+, berättar Anette Eliasson. Projektets status idag är att arbetet i olika grupper fortsätter, liksom det sociala arbetet som bedrivs på Paletten. Ett planförslag för området runt Sätra Centrum är ute för synpunkter just nu. Vi har även ansökt om bygglov för att renovera ytterligare några punkthus.

En viktig del med förnyelsen av Östra Sätra är boendedemokrati.

– Vi har haft processmöten med hyresgästerna där de har fått framföra vad de anser behöver göras i Sätra. Det är slående att hyresgästernas behov och vår underhållsplan ofta överrensstämmer väldigt bra, säger Anette Eliasson.

En annan viktig aspekt i förnyelseprocessen är det nätverksbyggande mellan invånarna som uppstår under projektets gång. Att lära känna varandra skapar en trygghets- och samhörighetskänsla i bostadsområdet. Man har skapat arbetsgrupper med hyresgästerna runt olika frågor, till exempel hur utemiljöerna ska se ut och vad som ska renoveras på och i husen. Ett gårdsråd finns i området, liksom kvartersgården Paletten som håller öppet varje vardag. Där finns läxläsning både för barn och vuxna flera kvällar i veckan och på skolloven är det extra skollovsaktiviteter. Dessutom kommer stadsdelstidningen Södra Paletten ut flera gånger per år.

– En bosocial samordnare har också anställts, som både är hyresgästernas kontaktperson vid renoveringar och som kan besvara frågor om projektet Sköna Gröna Sätra, säger Anette Eliasson.

Projektet Sköna Gröna Sätra präglas av hållbarhet; social, ekonomisk, ekologisk och estetisk hållbarhet.

– Estetisk hållbarhet innebär att de estetiska värden som finns ska bevaras. Östra Sätra har av Riksantikvarieämbetet klassats som riksintresse, vilket får till följd att man inte får förändra utseendet på husen så mycket och man får inte heller förändra miljön alltför mycket genom att förtäta, berättar Anette Eliasson.

Ett av projektets mål är att minska energianvändningen i byggnaderna och öka användningen av förnyelsebar lokal energi.

– Energiförbrukningen halveras när vi renoverar husen, tack vare tilläggsisolering, nya fönster och ny ventilation, säger Anette Eliasson.

Carola Lindström

Fakta:

- Sätra har omkring 5000 bostäder
- Lägenheter med 1-5 rum och kök samt radhus med 2-4 rum och kök
- Campus Sätra har 450 lägenheter
- Byggår 1965 – 1994
- Cirka 9 700 invånare bor i stadsdelen
- Sätra ligger 3 km norr om Gävle centrum
- Projektet Sköna Gröna Sätra berättas fortgå mellan 2012 och 2018
- 40 miljoner kronor per år under en tioårsperiod är öronmärkta till projektet (50 % till investeringar, 50 % till underhåll)

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.