fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

SEB:s boprisindikator föll kraftigt i juni

Publicerad: 13 juni 2022, 06:32

Foto: Roland Magnusson

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till -16 i juni jämfört med 18 i maj.

Ämnen i artikeln:

Svepet

ND


Av de tillfrågade tror 31 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 42 procent förra månaden, medan 47 procent tror på fallande priser, jämfört med 24 procent föregående månad.

SEB noterar att hushållens boprisförväntningar uppvisar det kraftigaste fallet sen pandemins inledning, vilket är ett resultat av att en allt dystrare ekonomisk vardag nu hinner ikapp hushållen.

”Under pandemin vände förväntningarna kraftigt upp igen efter att både Riksbanken och regeringen stöttade konjunkturen med krispolitik. Nu är läget ett helt annat och hushållen bör inte förvänta sig samma draghjälp framåt, vilket kan leda till ytterligare nedgångar innan läget stabiliseras”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 14 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,97 procent, ned jämfört med 1,36 procent föregående månad.

 

Boprisindikatorn                  jun       maj       apr

==============================================================

Boprisindikatorn               -16         18          39

- Öka                                   31          42         52

- Minska                              47         24         13

Binda räntan                       11         14          10

Reporäntan 1 år                 0,97      1,36       1,13

==============================================================

Bild: Boprisindikatorn

Bild: Förväntningar reporänta

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev