Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Samhällsfastigheter – ett medel för tillväxt

Publicerad: 18 december 2014, 15:40

Åsa Henninge.

I den nya ekonomiska geografin flyttar inte längre människor dit jobben finns utan omvänt flyttar jobben dit människor vill bo. Utifrån det perspektivet vinner den som kan skapa den miljö där man helst vill leva.


Ämnen i artikeln:

Åsa Henninge

I våra tre storstadsregioner växer befolkningen kraftigt samtidigt som den demografiska förändringen med en allt äldre befolkning är kraftig. Stockholms befolkning växer med en busslast om dagen. Sverige prognostiseras att växa med nästan ett helt Göteborg i åldern 65 år och äldre till 2030 och med ett helt Malmö i åldern 80+. Offentliga verksamheter påverkas i allt ökande grad av befolkningsförändringar. Enligt SKL har befolkningsökning och förändrad sammansättning av befolkningen inneburit ett ökat resursbehov med i genomsnitt 0,5 procent per år bland Sveriges kommuner. Från och med 2015 är prognosen ett ökat resursbehov om 1 procent per år. Det vill säga i genomsnitt dubbelt upp. Ett ökat resursbehov innebär att flera kommuner behöver förbättra sitt resultat, sälja tillgångar eller låna medel. Förbättrat resultat erhålls genom att öka intäkter likställt med ett ökat skatteuttag eller minskade kostnader och nedskärningar, alternativ som inte torde vara särskilt populära för någon kommunledning.

I den nya ekonomiska geografin flyttar inte längre människor dit jobben finns utan omvänt flyttar jobben dit människor vill bo. Utifrån det perspektivet vinner den som kan skapa den miljö där man helst vill leva. I en attraktiv livsmiljö inryms framför allt tillgång på attraktiva bostäder men kommunal service är givetvis en viktig framgångsfaktor. I skapandet av den bästa livsmiljön har därmed kommunerna en nyckelroll att spela. Utifrån förutsättningarna i många av Sveriges kommuner där kommunen är dominerande ägarna av såväl fastigheter för samhällsservice som av mark med bebyggelseförväntningar finns alla möjligheter till framgång med rätt strategi för det kommunala fastighetsinnehavet.

Jag återkommer därmed till om det är mest fördelaktigt för en kommun att äga eller hyra sina fastigheter för produktion av samhällsservice och landar i en övertygelse att det variera över tid och från fall till fall. Valet är beroende av olika faktorer relaterade såväl till fastigheten som till verksamheten samt till externa marknadsförhållanden.

NAI Svefa har nyligen genomfört en enkätundersökning ställd till beslutsfattarna i Sveriges kommuner. Av 290 kommuner har vi erhållit 159 svar från 131 kommuner. På frågan om det är sannolikt att kommunen kommer att sälja fastigheter de kommande fem åren har 100 av 131 kommuner svarat att det är sannolikt. Såväl statistiken över genomförda försäljningar som enkätundersökningen visar att politiskt styre inte tycks ha någon betydelse. Försäljning av kommunala fastigheter är breda politiska överenskommelser varför skillnad i ett blått eller rött styre inte tycks ha någon som helst betydelse. 75 av 100 kommuner anger att syftet är att resa kapital till för kommunens mer angelägna behov, i storleksordning efter de inkomna svaren för att finansiera underhåll, nyproduktion av bostäder och utbyggnad av kommunal service.

Nacka kommun uppvisar den femte starkaste befolkningstillväxten i landet under den senaste femårsperioden, slagen av Sundbyberg, Sigtuna, Solna och Stockholm. Nacka kommun är samtidigt en välmående kommun, låneskulden per invånare är bland den lägsta i landet och soliditeten ligger på en för riket genomsnittlig nivå. Utmaningen för kommunen är att skapa goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt. I oktober offentliggjorde Nacka att man säljer ett paket samhällsfastigheter till Rikshem. Inte för att man är i behov av kapital och behöver sälja, utan snarare utifrån ett strategiskt tillväxtperspektiv, för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Med affären följer ett ansvar för Rikshem att investera i nyproduktion av 500 hyresrätter i kommunen. I och med affären erhålls ett delat ansvar för Nackas fortsatta tillväxt.

För att möta kraven från en växande och till sammansättning förändrad befolkning torde bästa tiden vara nu för många tillväxtkommuner generellt och för våra tre storstadskommuner samt dess förortskommuner i synnerhet. Bästa tid att se över sin tillväxtstrategi för att kunna producera en konkurrenskraftig samhällsservice. Tillsammans med de gynnsamma marknadsförhållanden som råder på marknaden för samhällsfastigheter torde bästa tiden vara nu att se över sitt fastighetsinnehav. Med det stora fastighetsinnehav som kommunerna sitter på och en marknad där institutionella ägare är beredda till investeringar i en glödhet bostadsmarknad och en allt hetare marknad för samhällsfastigheter sitter kommunerna på trumf. Samhällsfastigheter kan bli ett medel för investeringar i nya bostäder samt investeringar i samhällsservice i form av infrastruktur, skola, vård och omsorg i världsklass. Ett medel för fortsatt framgångsrik tillväxt.

Åsa Henninge
Analyschef, NAI Svefa

Ämnen i artikeln:

Åsa Henninge

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.