onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Samarbete ska lösa bristen på studentbostäder

Publicerad: 13 juni 2014, 12:08

Illustration: Petter Furå.

Projektet Sthlm6000+initierades under 2013 med målet att till och med år 2017 ha byggt bort Stockholms studentbostadsbrist.

Ämnen i artikeln:

Akademiska HusSSCOStudentbostäder

Projektet Sthlm6000+initierades under 2013, ett samarbete mellan kommuner, länsstyrelsen, landstinget, lärosäten, studenter, näringsliv och fastighetsägare som har målet att till och med år 2017 ha byggt bort Stockholms studentbostadsbrist. Erik Westin, vice regiondirektör på Akademiska Hus, är optimistisk om att nå målet då 3 000 studentbostäder redan passerat detaljplan. Från SSCO tror man dock att det krävs lite mer prioriteringar från kommunernas sida.

I Stockholms län finns cirka 12 500 studentlägenheter, men över 80 000 studenter. SSSB uppger att bristen på studentbostäder i Stockholmregionen innebär att den genomsnittliga väntetiden för en egen studentbostad är drygt två år.

En större satsning för att få bukt med problemet är på gång. Fastighetsbolaget Akademiska Hus är en av initiativtagarna till Sthlm6000+ där man tillsammans med Sweco fått med sig en rad partners och intressenter. Akademiska Hus har dock inte själva i uppdrag från sin ägare att bygga bostäder, staten menar att bostadsfrågor är en kommunal angelägenhet. En svår fråga att hantera, menar Erik Westin, då man bland annat har stora markområden som kommunerna inte rår över.
– Vi har haft en diskussion med våra hyresgäster, skulle vi fylla all expansionsmark med bostäder så försvinner möjligheten för högskolorna att förändras och växa. Då har vi tillsammans utvecklat ett synsätt på var det kan vara lämpligt för bostäder. Med detta på plats bjöd vi in byggare för att köpa mark. Men en annan aspekt är att i Stockholm, inom våra områden, kan vi inte på långa vägar åstadkomma det byggande som behövs. Då kände vi att det var lika bra att få till en större satsning i regionen på en gång och tog kontakt med kommuner och byggherrar, säger Erik Westin.

Vid denna tidpunkt, berättar Erik Westin, fanns det många agendor, RUFS, Stockholms stad, TMR med mera och inledningsvis handlade mycket om att få till en gemensam agenda i regionen för att få igång byggandet. Satsningen Sthlm6000+ innebär att minst 6 000 nya studentbostäder ska stå inflyttningsklara i Stockholmsregionen redan år 2017.
– Vårt mål att få ner kötiden till under en termin och 6 000 bör nå dit, det är 50 procent fler bostäder än vad som finns i dag, säger Erik Westin.

Det är ett stort antal bostäder som ska till men Erik Westin är optimistisk om att nå målet.
– Vi följer alla bostadsprojekten från start till mål genom processen för att se till att de inte fastnar på vägen, vilket bostadsprojekt tenderar att göra. En bit över 3 000 har passerat grinden detaljplan, målsättningen är att allt ska ha passerat detaljplan under 2014. Det är en förutsättning för att man ska hinna klart till 2017. sedan är osvuret bäst när det gäller bostäder då det är oerhört tufft att få igenom, det är känsligt för konjunktur och politiska beslut och så vidare. Men vi har gott hopp om att det ska lyckas.

”Bostäder vi hade behövt i dag”
Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) är med som intressenter i projektet och företräder de som är i behov av nya bostäder. Teo Strömdahl Östberg, ordförande SSCO, säger att man dels har rollen att dela med sig kunskaper och erfarenheter kring målgruppen och deras behov och önskemål vad gäller bostäder. Men också att vara med och driva på de olika projekten och vara en positiv, uppmuntrande part.
– Vi vet att det krävs väldigt mycket vilja och prioriteringar från samtliga parter, både byggare, kommande förvaltare, politiker och tjänstemän för att ett studentbostadsprojekt ska gå igenom så. Vi ser det här projektet som grundläggande för att få upp produktionen av studentbostäder i stockholmsregionen.

Situationen i Stockholm är dock extrem i dag, menar Teo Strömdahl Östberg, och han är osäker på om målet kommer hinnas med. Det är ett stort underskott som ska byggas bort, samtidigt är det ett mål som är beräknat på vad som saknas i nuläget.
– Jag tror att det krävs lite mer från kommunernas sida och länsstyrelsen när det gäller att prioritera upp de ärenden som har med det här projektet att göra för att vi ska hinna. Majoriteten av detta kommer förmodligen att gå igenom men blir det till 2017? Det här handlar ju om bostäder vi hade behövt i dag.

Projektet Sthlm6000+ löper över fyra år. Projektet avslutas med en studentbostadsmässa 2017.

Mattias Fröjd

Fakta
Till största del finansieras projektet inom de deltagande aktörernas ordinarie verksamhet, projektering, detaljplanering etcetera. Därutöver betalar deltagarna mellan 50 000 och 100 000 kronor per år under projektperioden för samordning och kommunikation av Sthlm6000+.

Deltagare i projektet
Kommuner: Huddinge; Nacka; Sollentuna; Solna; Stockholm; Sundbyberg; Täby; Upplands-Väsby
Statliga och regionala aktörer: Akademiska Hus; Kommunförbundet Stockholms Län; Länsstyrelsen i Stockholms län; Stockholms läns landsting
Lärosäten: Karolinska Institutet; KTH; Stockholms universitet; Södertörns högskola
Studentorganisationer: Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO); Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Byggherrar: Byggvesta; Einar Mattsson; Familjebostäder; HEBA Fastighets AB; Prime Living; SBC Bo; Stockholmshem; Studentbacken; Svenska Bostäder; Wallenstam
Entreprenörer: NCC Construction; Peab; Skanska
Övriga: Fastighetsägarna Stockholm; Kista Science City; Nyréns Arkitektkontor; Stockholm Business Region; Stockholms Byggmästareförening; Stockholms stads Bostadsförmedling; Sweco; Temagruppen; White

Konsultföretaget New Republic har uppdraget att lägga upp kommunikationen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev