lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Planerar för 1 000 bostäder i Skärholmen

Publicerad: 26 september 2017, 11:22

Carl Strufve. Foto: Mattias Fröjd.

Grosvenor driver utvecklingsprojekt i samtliga av sina fastigheter i Sverige. Vad gäller bostäder utvecklar man nu organisationen för att få in bostadsbenet i verksamheten.

Ämnen i artikeln:

Grosvenor Group

Grosvenor driver utvecklingsprojekt i samtliga av sina fastigheter i Sverige. Vad gäller bostäder finns det planer i anslutning till flertalet av fastigheterna och man utvecklar nu organisationen för att få in bostadsbenet i verksamheten.

För Grosvenor Europe som i Sverige uteslutande äger handelsfastigheter är inte bostäder något nytt och i Europa har man varit aktiv på bostadsmarknaden en längre tid, men bostadsbenet kom in i bilden på den svenska marknaden först för knappt två år sedan.

– Bostäder är inget nytt för Grosvenor Group men det är inget som vi drivit aktivt i Sverige tidigare. Men nu utvecklar vi en egen organisation för att hantera bostäder då tiden är mogen, säger Carl Strufve, ansvarig för Grosvenor Europes verksamhet i Sverige.

I sitt förvärv från 2015, Skärholmen Centrum från Centeni (tidigare Boultbee), har Grosvenor Europe precis lagt till bostadsbenet i utvecklingsarbetet. Centrumet, som glasades in på 80-talet för att sedan helt omvandlas till köpcentrum under 2000-talets inledning, ska få en uppryckning, och målet är närma sig den ursprungliga tanken.

– Visionen att öppna upp mot gaturummet som det var tänkt vid uppförandet 1968. Vi ska inte bygga en sämre kopia av Mall of Scandinavia, utan Skärholmen centrum ska ha kvar sin identitet och historia, säger Carl Strufve.

Centrumet har genomgått en omfattande omvandling och i framtiden ska även gaturummet utvecklas. Man har också testat nya idéer. Bland annat har man gjort ett uppmärksammat samarbete med Spotifybackade företaget Soundtrack Your Brand, där man kartlagt vad det lyssnas på i Skärholmen för att skapa Spotifyspellistor som ska höja upplevelsen för besökarna. Förra året genomfördes ett samarbete med Konstfack och nyligen lanserades planerna på en fysisk galleria för e-handelsföretag inne i Skärholmen Centrum samt på ett utökat utbud av kulturverksamheter, till exempel en biograf.

– Pudelns kärna är att vi som bransch är ganska konservativa och inte alltid så kreativa. Vi tror att framgångsfaktorn är att hitta samarbeten med andra branscher som kan öppna dörrar till nya saker, säger Carl Strufve.

Vision för Måsholmstorget för det bostadsutvecklingsprojekt som Grosvenor driver detaljplan för, vilken beräknas skapa upp till 1000 lägenheter i direktanslutning till centrumet och möjliga kommersiella ytor för kultur, måltidsutbud och handel.

Grosvenor driver utvecklingsprojekt i samtliga av sina fastigheter i Sverige. Vad gäller bostäder finns det planer i anslutning till flertalet av fastigheterna. Allt på mark som man redan äger, det finns inga planer på att förvärva mark för bostadsutveckling.

– I många fall när du ska bygga bostäder behöver du köpa mark av kommun men i samtliga fall äger vi marken. Det innebär att vi kan driva en detaljplaneprocess för bostäder som gynnar både handelsplatsen och värdet på mark, säger Carl Strufve.

I Skärholmen vill man utveckla torgytorna och skapa stadsgata i anslutning till de nya bostäderna där man initialt planerar för 1 000 bostäder i området, lägenheter i direkt anslutning till centrumet och möjliga kommersiella ytor för kultur, måltidsutbud och handel. Arkitekter är valda och förslag är lämnat till kommunen.

– Lyckas vi få igenom detta så bygger du inte 1 000 lägenheter i ett skede, så detta är såklart något som kommer utvecklas över tid. Men 2021 skulle man kunna se delar av vår vision på plats, säger Carl Strufve.

Mattias Fröjd

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev