Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Planer på 47 000 nya bostäder

Publicerad: 13 december 2013, 13:51

Kommunerna i Stockholms län har färdiga detaljplaner för över 47 000 nya bostäder, det framgår av Länsstyrelsens nya rapport som överlämnats till regeringen.


Ämnen i artikeln:

Länsstyrelsen

– Vi ser en växande beredskap hos kommunerna för ett ökat bostadsbyggande, men det är mycket som ska stämma innan spaden kan sättas i marken, säger Elin Blume på Länsstyrelsens enhet för samhällsplanering.

Länsstyrelsen i Stockholm har på regeringens uppdrag sammanställt kommunernas planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga det antal bostäder som behövs i Stockholmsregionen. Utgångspunkten har varit behovet av 16 000 inflyttningsklara bostäder per år.

Länsstyrelsen har i arbetet med sammanställningen studerat länets 26 kommuners översiktsplaner, riktlinjer för bostadsförsörjning, markanvisningspolicyer samt ägardirektiv till allmännyttiga bostadsföretag.

Utöver detta har kommunerna även tagit fram uppgifter om antalet byggrätter i detaljplaner som är under arbete eller har vunnit laga kraft.

Dessutom har nyckelpersoner i de kommunala förvaltningarna intervjuats om kommunernas egen syn på frågan.

Rapporten är nu klar och har överlämnats till regeringen. Av den framgår bland annat:

- Det finns en stor vilja i kommunerna att planera för ett ökat bostadsbyggande, väl i linje med de regionala behoven.
- Över 47 000 nya bostäder ryms inom de lagakraftvunna detaljplaner som finns i kommunerna. Många av dessa finns i större utbyggnadsområden och kommer att byggas ut etappvis under flera år framöver.
- Drygt 8 000 av dessa bostäder kan dock sägas vara outnyttjade byggrätter, som enligt kommunerna inte har tagits i anspråk därför att byggföretagen av marknadsskäl har senarelagt projekten.
- De flesta kommuner har en aktuell översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning och många detaljplaner under pågående arbete. Många kommuner skulle dock kunna ta en mer aktiv roll i arbetet med markförvärv, marktilldelning och ägardirektiv till allmännyttigt bostadsföretag.

– För att bostadsbyggandet ska kunna nå de uppsatta målen lyfter kommunerna fram ett antal faktorer som behöver åtgärdas . Det handlar till exempel om höjd kapacitet i kollektivtrafiken, enhetliga regler för bullerfrågor, brist på planhandläggare och snabbare handläggning hos bland annat Länsstyrelsen, säger Elin Blume som arbetat med sammanställningen.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen i Stockholm

Ämnen i artikeln:

Länsstyrelsen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.