fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Nytt lagförslag om bostadsförsörjning

Publicerad: 8 maj 2018, 09:13

Bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Foto: Teresa Ahola

En ny lag om bostadsförsörjning. Det är utredaren Hanna Wiiks förslag efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehov.

Ämnen i artikeln:

Hanna WiikPeter ErikssonRegeringen

En ny lag om bostadsförsörjning. Det är utredaren Hanna Wiiks förslag efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehov.

Det var i juli förra året som regeringen gav Hanna Wiik i uppdrag att utreda hur Sverige kommuner jobbar med efterfrågan och bostadsbehov bland grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden, samt analysera om det finns behov av fler kommunala verktyg, eller förändringar i bostadsförsörjningslagen.

Idag, tisdag, tog bostadsminister Peter Eriksson (MP) emot förslagen där fokus är riktat mot de hushåll som har svårt att få en bostad på marknadens villkor. Utredningen visar att det i kommunerna saknas en samlad bild över vilka bostadsbehov som inte tillfredsställs, samt att ingen kommun för någon samlad bedömning av skillnaden mellan det faktiska utbudet av bostäder på marknaden och det utbud som skulle ge alla hushåll “en godtagbar bostad”. Kommunerna följer eller prognostiserar inte heller det faktiska utbudet av bostäder på marknaden.

Det nya lagförslaget syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar och ett skarpare yttre tryck att åtgärda bostadsbristen.

– Vi behöver ett förtydligande av kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utredningen visar på ett arbetssätt och ansvarsfördelning som innebär att det planeras och byggs bostäder för alla inkomstgrupper. Det är bra. De olika verktyg som kommunerna har idag går att använda för att klara uppgiften, säger Peter Eriksson.

Förslaget innebär ett nytt arbetssätt där Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna ges olika roller och förväntas bidra till att skärpa och förfina bilden av bostadsbristens omfattning, och vad som är effektiva insatser för att åtgärda den.

Förslaget till ny bostadsförsörjningslag föreslår följande rollfördelning:

- Boverket ska enligt förslaget ta ansvar för att definiera, beskriva och kvantifiera bostadsbristen på nationell- och länsnivå.
- Kommunerna ska fortlöpande bedöma hur många och vilka typer av hushåll som inte utan samhällets stöd kommer att lösa sina bostadsbehov, bedöma behovet av tillskott av bostäder, genomföra insatser och följa upp genomförda insatser. Bedömningar och insatser ska genomföras med hänsyn till regionens analys. Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod ta ställning till gjorda bedömningar och uppföljningar.
- Regionerna ska baserat på Boverkets bedömningar analysera hur bostadsbristen utvecklas i respektive län och vilket behov av insatser från det allmänna som utvecklingen motiverar. Regionerna ska även bjuda in till ett årligt dialogmöte. På dialogmötet presenteras bland annat regionens analys, kommunernas bedömningar och insatser samt länsstyrelsens resurser och eventuella prioriteringar för att stödja kommunala insatser.
- Länsstyrelsernas roll och uppgift ska vara att ge kommunerna råd, information och följa upp att de lever upp de uppgifter som de tilldelas i lagen. Länsstyrelserna ges också möjlighet att sluta avtal med kommuner om statlig medfinansiering av insatser mot bostadsbristen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev