Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Nygammal krona hjälper Luleå att växa

Publicerad: 23 juni 2016, 07:47

Flygfy över blivande Kronandalen. Illustration Strategisk Arkitektur

Sedan Luleå kommun tog över det gamla regementsområdet Lv7 i Kronandalen har det används som markreserv. Nu ska området bli en stadsnära stadsdel med över 3 000 bostäder.


Ämnen i artikeln:

KronandalenLuleå

Sedan Luleå kommun tog över det gamla regementsområdet Lv7 i Kronandalen har det används som markreserv. Nu ska området bli en stadsnära stadsdel med över 3 000 bostäder.

Regementet i Kronandalen var aktivt mellan 1942 och 1992. Arbetet med att förändra området påbörjades redan 2004 när kommunen antog en fördjupad översiktsplan.

– 2010 visade det statliga fastighetsbolaget Vasallen intresse för området och en avsiktsförklaring om förvärv och exploatering tecknades 2010 och ett detaljplaneprogram togs fram gemensamt, berättar Lisa Bergdahl, projektledare.

På grund av ett förändrat regleringsbrev fullföljde Vasallen inte, varför kommunen beslutade sig för att bilda Kronan Exploatering AB – för att själva ta hand om exploateringen på motsvarande sätt som var tänkt med Vasallen.

Stadsdelen består i dag av sex områden; Kronanhöjden, Östra Kronan, Kronanbacken, Lulsundsberget, Kulturbyn och Kronandalen. I dagsläget finns 650 bostäder i stadsdelen.

De flesta av de nya bostäderna ska byggas i Kronandalen, ett område som alltså länge bestått av övningsfält, skjutfält och en utbildningshall för luftvärnspjäser. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer den att bli en av Luleås största, och omfatta 220 000 BTA bostäder, 10 000 BTA kontor och handel.

Komplext och tidspressat
I Luleå, precis som de flesta andra svenska städer, upplever man ett stort tryck på nya bostäder. Luleå har dessutom ett uttalat mål att öka med 10 000 invånare de kommande åren.

– Projektet är därför komplext och tidspressat då det finns en ambition att kunna påbörja bygget av de första bostadskvarteren inom Kronandalen i augusti 2017. Tre processer pågår därför samtidigt: detaljplaner, infrastruktur och markanvisningar, säger Lisa Bergdahl.

Detaljplanen för Kronandalen, som väntas antas under sommaren nästa år, är stor och omfattar hela det nya bostadsområdet inklusive skogen runtom och bebyggelsen på Lulsundsberget.

– Det finns både för- och nackdelar med en så stor och omfattande detaljplan men valet föll på detta på grund av den långa genomförandetiden (reds. anm. hela området beräknas stå klart 2028).

Lisa Bergdahl menar att risken är att en överklagan av detaljplanen i en del som inte omfattar första etappen förskjuter hela tidplanen.

– Å andra sidan kan tidplanen förskjutas även med fler mindre detaljplaner för området. Fördelen med att få en detaljplan som hanterar helheten har övervägt, säger hon.

Än så länge har inga markanvisningsavtal tecknats. De första kommer att tecknas under hösten 2016, där marken kommer att överlåtas till ett indikativt pris om 1 800 kronor/kvadratmeter BTA.

Möttes med skepsis
I utformningen av Kronandalen har man upprättat ett kvalitets- och gestaltningsprogram. Tanken är att det ska komplettera detaljplaneprogrammet från 2012.

– Målet för programmet handlar inte enbart om gestaltning, kvalitéer och hållbarhet utan även om att skapa en samsyn hos alla parter från planering till driftskedet, säger Magnus Pudas från Kronan Exploatering.

Till skillnad från tidigare byggen i Luleå kommer det inte finnas någon markparkering i området.

– Den täta kvartersstrukturen med flerbostadshus med max fyra våningar, slutna hörn och entréer mot gatan med verksamhetslokaler i bottenplan hör inte heller till det vanliga byggsättet i Luleå, säger Magnus Pudas.

Enligt honom möttes riktlinjerna från början med lite skepsis från byggherrar.

– Men 15 inkomna förslag i markanvisningstävlingen, där i princip samtliga bygger på principerna, visar att det finns en vilja att möta kommunen i strävan att bygga något nytt, modernt och hållbart.

Maria Nordlander

Ämnen i artikeln:

KronandalenLuleå

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.