onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Nya riksintresseregler öppnar för fler bostäder vid Arlanda

Publicerad: 31 mars 2021, 08:13

De nya reglerna öppnar för nya bostäder i bland annat Knivsta och Sigtuna.

Foto: Getty Images

På onsdagen fattar Trafikverket ett beslut som gör att kommuner i närheten av Arlanda kan bygga bostäder på mark som tidigare skyddats av riksintresset.

Ämnen i artikeln:

ArlandaSwedaviaTrafikverket

Maria Nordlander

maria.nordlander@fastighetsnytt.se


Sedan länge är mycket mark i närheten av Arlanda flygplats omöjlig att exploatera på grund av regler kring riksintresse och buller. Men flygets tekniska utveckling har minskat riksintressets markanspråk, och på onsdagen fattar Trafikverket beslut om en ny så kallad riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport. 

Läs även: Skarpa politiska reaktioner på Swedavias besked om Bromma flygplats

– Den tekniska utvecklingen med tystare och större flygplan innebär att vi kan strömlinjeforma markanspråken för en framtida utveckling av Arlanda, säger Rami Yones, enhetschef vid nationell planering, Trafikverket i ett pressmeddelande. 

Beslutet innebör alltså att kommuner som Sigtuna, Knivsta, Norrtälje, Vallentuna och Upplands-Väsby kommer att kunna bygga bostäder på mark som tidigare inte vart möjlig. 

– Vi har i en gemensam process jobbat med att mejsla fram ett alternativ som ger utrymme för kommunerna att utvecklas och samtidigt gör det möjligt för en fortsatt utveckling av Arlanda flygplats, säger Rami Yones.

Läs även: Debatt: Begränsa riksintressen till unika områden

Riksintresset förhåller sig till en miljödom från 2017 som reglerar trafiken med lågfartsflyg runt Arlanda. I detta lågfartsområde får man inte anlägga nya tätorter, men befintliga tätorter får växa. 

Riksintresseprecisering

En precisering av ett riksintresse är ett planeringsunderlag som tydliggör var det går att bygga eller inte. Exempelvis vilka avstånd för att klara gränsvärden för buller vid bostadsbyggande. 

 

I preciseringen beskrivs riksintressets funktion på ett mer utförligt sätt än vad som gjordes i den riksintressekarta som länsstyrelsen i Stockholms län fastställde 2008.

 

Att uppdatera riksintressepreciseringarna efter aktuella förutsättningar är en del av Trafikverkets långsiktiga planering.

 

Källa: Trafikverket

 

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev