måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Ny stadsdel på gång i Malmö

Publicerad: 21 november 2017, 06:12

Ett första skissförslag på hur Limhamns nya stadsdel skulle kunna se ut med ny gatu- och kvartersstruktur. Bild: Malmö stadsbyggnadskontor.

Malmö stad har satt igång planeringen för att göra om Annetorps industriområde i Limhamn till en ny stadsdel med 2 300 nya bostäder.

Ämnen i artikeln:

LimhamnFastighetsmarknaden i SydsverigeMalmö

Planeringen för det nya området, med verksamheter, service och handel förutom bostäder, har nu satt igång när malmöbor kan komma med förslag på hur området ska se ut.

– Vi vill på ett tidigt stadium föra en bred dialog med malmöborna för att få in synpunkter och idéer kring omvandlingen. Det är viktigt att få in flera olika perspektiv för den fortsatta planeringen av området, säger Lina Andersson, planarkitekt och projekthandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Tanken med det nya området är att det ska länka samman med övriga delar av Limhamn. Bland annat föreslås området få en ny gatu- och kvartersstruktur som bättre hänger ihop med kringliggande områden.

Området är hela 31 hektar stort med 2 300 bostäder och cirka 1 000 arbetsplatser.

– Den planering som görs nu ska ge en vision och inriktning för hur området ska utvecklas. Vi har tagit fram ett första skissförslag i 3D som visar strukturen och volymerna skalenligt, men hur bebyggelsen och arkitekturen kommer att se ut är för tidigt att säga, säger Lina Andersson.

Redaktionen

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev