torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Nrep går in som ny huvudägare i Klövern

Publicerad: 3 juli 2023, 08:19

Kista Square Garden blir ett av de första projekten med planerad produktionsstart i höst

Foto: WtR

Nrep har avtalat med Corem, Alm Equity och ägarna till Broskeppet Bostad om att köpa 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning. Alm Equitys del av köpeskillingen uppgår till cirka 1,2 miljarder. Det framgår av separata pressmeddelanden från bolagen.

Ämnen i artikeln:

NREPCorem Property GroupALM Equity

Nyhetsbyrån Direkt

redaktionen@fastighetsnytt.se


Nrep kommer också att teckna sig i riktade nyemissioner i Klövern med ett belopp som över tid förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor.

Överlåtelsen är planerad till augusti 2023. I samband med överlåtelsen genomför Klövern en riktad nyemission om 1 miljard kronor där Nrep tecknar sig för aktier i Klövern. Nrep kommer därefter upp i 65 procents ägande i Klövern.

Corems ägarandel kommer efter transaktionen och en första emission att uppgå till 17 procent. Efter emissionen kommer Alm Equitys ägarandel samtidigt att uppgå till cirka 16 procent.

Läs mer: Så ska Nrep göra Klövern till ny bostadsjätte

"Alm Equity kommer därefter att erbjudas möjlighet att försvara sin ägarandel när Klövern genomför nyemissioner", uppger Alm Equity, medan Corem skriver:

Klövern köper i Nacka och Kungsängen

I samband med måndagens stora fastighetsaffär har Klövern tecknat avtal med Corem om att förvärva två fastigheter, i Nacka respektive Uppsala, till ett underliggande fastighetsvärde om netto 251 miljoner kronor. Fastigheterna, Sicklaön 356:1 i Nacka och Kungsängen 24:3 i Uppsala, har en uthyrningsbar area om totalt 17 709 kvadratmeter. ”Fastigheterna har attraktiva lägen för framtida bostäder och blir ett bra komplement i vår portfölj”, säger Patrik Mellgren, VD i Klövern. Tillträde förväntas ske i augusti 2023.

"Ägarna kommer därefter att erbjudas möjlighet att behålla sin ägarandel genom att delta i framtida emissioner."

Affären innebär en väsentlig likviditetseffekt för Corem, uppgående till 1,4 miljarder kronor under 2023. Den bokföringsmässiga effekten av affären innebär en bedömd negativ resultateffekt om cirka 1 miljard kronor, vilket redovisas i andra kvartalet 2023.

"I händelse av en framtida exit kan Corem komma att erhålla en tilläggsköpeskilling om cirka 250 miljoner kronor, som indexjusteras", uppger Corem vidare.

Alm Equity bedömer å sin sida att transaktionen medför en negativ resultateffekt om cirka 0,9 miljarder kronor vilken redovisas i andra kvartalet 2023.

Även Alm Equity kan komma att erhålla en tilläggsköpeskilling om cirka 230 miljoner kronor, som indexjusteras, i händelse av en framtida exit.

I samband med transaktionen betalar Alm Equity av skulder om 0,6 miljarder kronor med avtalat förfall i juni 2024 0ch juni 2026.

"Transaktionen ger en positiv likviditetseffekt om 0,7 miljarder kronor efter amorteringen av skulder", uppger Alm Equity.

"För Corem frigör affären också likviditet som kan användas till att lösa obligationer vi har med förfall under 2024. Det stärker oss ytterligare", kommenterar Rutger Arnhult, vd på Corem, i bolagets pressmeddelande.

Läs mer: Logicenters i storaffär: Förvärvar logistiskfastigheter för drygt 2 miljarder

Förvaltningsfastigheterna säljs baserat på ett fastighetsvärde om netto 250 miljoner kronor, uppger Corem.

Nrep skriver att de ser förvärvet som ett bra tillfälle att öka sin närvaro i en marknad som trots rådande utmaningar har en stark efterfrågan driven av ett långvarigt underskott på bostäder. Nrep får nu tillgång till ett kvalitativt bolag med en byggrättsportfölj med över 20 000 bostäder i framförallt Stockholm och Mälardalen.

– Vi ser stor potential i Klövern som bolag. Med en kombination av den fina bostadsportföljen, vår expertis och finansiella tyngd vill vi fortsätta att utveckla Klövern till en stark aktör som påverkar hela branschens utveckling. Tillsammans med Klöverns övriga ägare ser vi fram emot att expandera bolaget. Det här samarbetet frigör stora möjligheter att skapa tillväxt och långsiktiga värden för såväl våra investerare som bostadsbranschen och de personer vars nya hem vi skapar, säger Rickard Langerfors, bostadschef, Nrep.

Planen är att inom kort utöka antalet byggstarter i Stockholmsregionen och Nrep avser att produktionsstarta cirka 800 lägenheter i höst.

Nrep har allokerat cirka 6 miljarder kronor för affären, varav cirka 3-4 miljarder kommer att ske genom nyemissioner. Ambitionen är att inom ett fåtal år komma upp till omkring 2 000–3 000 byggstarter per år, vilket skulle göra bolaget till en av de större bostadsrättsutvecklarna i Sverige.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev