lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Miljardsatsning ska lyfta Kista

Publicerad: 7 februari 2018, 14:55

Kista Entré utgör en del av Kista Science City. Foto: Vasakronan

Stockholms stad avsätter miljarder för att skapa en bättre blandning av bostäder och arbetsplatser i ICT-klustret, Kista. Notan för nya tvärbanan beräknas landa på närmare fem miljarder kronor, och det kommer att byggas 6 000 nya bostäder på kommunal och privat mark.

Ämnen i artikeln:

Kista galleriaKista Science CityCityconFabege FastigheterPeabSHH BostadStockholms stad

Stockholms stad avsätter miljarder för att skapa en bättre blandning av bostäder och arbetsplatser i ICT-klustret, Kista. Notan för nya tvärbanan beräknas landa på närmare fem miljarder kronor, och det kommer att byggas 6 000 nya bostäder på kommunal och privat mark.

Stockholms stad har sedan år 2001 arbetat med visionen Kista Science City, för att skapa ett mer levande stadsliv med en bättre blandning mellan kontor och bostäder. Norra delen av stadsdelen har hittills haft ett väldigt stort fokus på verksamheter, men nu bryts strukturen ned för att skapa mindre kvarter.

– En viktig del i arbetet är att få in bostäder i området och intresset bland byggaktörer och fastighetsägare har verkligen tagit fart, säger Jonas Norberg, projektledare på exploateringskontoret.

Målet är att se till att Kista är befolkat dygnet runt och inte bara under arbetstid. Det pågår som bäst en planprocess för att bygga minst 6 000 nya bostäder, både på kommunal och privat mark, vilket indikerar att det kommer att hända mycket i stadsdelen de kommande tio åren.

Redan i sommar börjar Peab, Fabege och SHH Bostad bygga sammanlagt 500 lägenheter i tre kvarter vid Kista gård. Och nästa år startar bygget av 2 000 bostäder, en förskola och grundskola i Kista Äng. Ett stort projekt som ska pågå i minst sex till sju år. En annan viktig del i arbetet blir att ta fram naturligare flöden vid busstorget, tunnelbanan och Kista galleria.

– Staden vill skapa ett tryggt och levande Kista, där man kan röra sig enkelt mellan de här kopplingarna, säger Norberg.

Kista galleria är en strategiskt viktig kommunikationsnod i området och meningen är att gallerians ägare Citycon tillsammans med Stockholms stad och SL ska ta fram en lämplig lösning för det lokala centrumet. Startskottet för planeringen av det fleråriga arbetet inleds nästa år.

– Först ska vi samråda och enas med aktörerna på plats, SL, Citycon och staden för att hitta ett förslag. Sedan är det viktigt att få in allmänhetens synpunkter då det är en av de viktigaste offentliga platserna vi har i Kista, säger Jonas Norberg.

Citycon föreslår en överdäckning av området från gallerian till busstorget och skulle bland annat vilja utöka närservicen i den nya delen.

– Vi har länge fört diskussioner med staden och har en bra dialog med SL. Vi tror att en integrering skulle göra området tryggare och vi tar gärna på oss ansvaret för bygget, säger Citycons affärsområdeschef Magnus Åkesson.

Stockholms stad har även investerat cirka 600 miljoner kronor i infrastruktur för att möjliggöra för bostäderna i Kista och planerar att satsa ytterligare 300 miljoner kronor i kommande projekt. Under hösten 2016 fattade landstinget bland annat beslut om att bygga ut tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till slutstationen Helenelund för cirka 5 miljarder kronor.

– Tvärbanan kopplar ihop Kista även i västlig riktning, mot Bromma, Sundbyberg och Ursvik, vilket är nytt. Det är också en bidragande faktor till det ökade intresset för att bygga bostäder i området, säger Jonas Norberg.

Bygget av tvärbanan inleddes i december och blir klart år 2023. Magnus Åkesson välkomnar också satsningen.

– Det känns viktigt eftersom enbart omkring 20 procent av dagens besökare tar bilen till Kista galleria medan resten åker kollektivt, säger han.

Och med tanke på att fler människor kommer att vistas i området efter kontorstid måste även butiksmixen ses över.

– Modeutbudet minskar medan utbudet av mat och dryck, nöjen och dagligvaruhandeln ökar. Vi ska bland annat öppna ett upplevelsecentrum, säger Åkesson.

Citycon har hittills tecknat avtal med nya varumärken till sammanlagt 5 000 kvadratmeter. Åhléns, Hemtex och Jysk har redan flyttat ut, medan nya matkoncept är klara för etablering. Gallerians stora ompositionering kommer sedan att fortsätta under hela året.

Kista Science City

- 2011 arbetade över 69 000 personer i Kista Science City. Drygt 1 000 forskare och 6 800 studenter är kopplade till någon av de högre utbildningarna. I regionen bor 120 000 personer varav över 30 000 i kärnan av Kista Science City.
- I början av 2000-talet gick näringslivet, akademin och Stockholm stad samman kring en gemensam vision för skapandet av det nya Kista Science City. Visionen involverade och stöddes även av Kistas omgivande kommuner Sollentuna, Sundbyberg, Solna och Järfälla. Tio år senare var Kista Science City det största ICT-klustret i Europa.
- Visionen uppdateras var tionde år och visionen för 2010-2020 är framtagen på uppdrag av Stiftelsen Electrum i nära samverkan med Stockholm Business Region. Visionen har tagits fram i nära samarbete med företrädare för näringslivet, forskningen, akademin, Stockholm stad och omgivande kommuner.

Källa: Stockholms stad

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev