måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Bostäder

Mål: 80 000 nya Malmö-bostäder till 2040

Publicerad: 11 maj 2016, 07:45

Illustration: Petter Furå.

Kommunstyrelsen i Malmö godkände förra veckan en ny utbyggnadsstrategi för staden. I en föreslagen översikt av bostadsmålen vill man bredda dem till 80 000 nya bostäder till 2040.

Ämnen i artikeln:

Fastighetsmarknaden i SydsverigeKatrin Stjernfeldt JammehMalmö

Samtidigt gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös översiktsplan, samt att ta fram nya bostadspolitiska mål.

Översiktsplanen och målen revideras visserligen redan under varje ny mandatperiod, men enligt staden måste en mer genomgripande översyn göras mot bakgrund mot den förväntade befolkningsökningen.

I den befintliga översiktsplanen finns kapacitet för att bygga drygt 50 000 nya bostäder, vilket enligt staden schablonmässigt motsvarar cirka 100 000 invånare. Kommunstyrelsen vill att den reviderade planen ska titta mot år 2040, och ta höjd för en befolkningsökning på 160 000 invånare. Det innebär 80 000 nya bostäder.

– Med den befolkningsökning vi ser är det nödvändigt att ta nya grepp. Vi riggar hela den kommunala organisationen för att klara utmaningarna, det gäller inte minst bostadsbyggandet som är så grundläggande för Malmös fortsatta utveckling och attraktivitet och många människors livskvalitet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

“Bygga ihop Malmö”
Tanken är att den nya utbyggnadsstrategin som antogs i förra veckan ska komplettera översiktsplanen och tydliggöra hur utbyggandet av staden ska prioriteras.

I strategin som har tagits fram fastslås det att påbörjade utbyggnadsområden ska färdigställas, att stråk ska förstärkas, att bebyggelse vid existerande kollektivtrafiknoder ska främjas, liksom projekt som bidrar till att bygga ihop Malmö.

– Vi har en tydlig riktning i arbetet med att bygga Malmö till en hel och levande stad genom att fokusera på närhet, täthet, grönska och blandning. När Malmö växer är det viktigt att vi håller kursen, men vi ökar tempot och vrider upp förväntningarna på innovativa lösningar, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev