Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Ljusnande framtid för studentbostäder?

Publicerad: 23 augusti 2016, 06:07

Illustration: Petter Furå.

Den svenska bostadsbristen drabbar många runt om i landet. En särskilt utsatt grupp har länge varit studenter. Men enligt studentkårernas årliga bostadsrapport kan en ljusning vara i sikte.

Ämnen i artikeln:

Studentbostäder

Runt om i de svenska studieorterna börjar studenterna anlända för höstterminen. I elva av dem kan studenterna inte räkna med att få en bostad under deras första termin. Det är Sveriges Förenade Studentkårer som varje år sammanställer listor inför höstterminen – och i år är den röda något kortare än i fjol.

– Det är för tidigt att säga men bostadsbristen för studenter har kanske, kanske nått sin kulmen när vi ser att antalet städer på den gula och gröna listan marginellt ökar och studentkårerna rapporterar om ökad nyproduktion, säger Caroline Sundberg, ordförande på SFS.

Jämfört med förra året finns framför allt två goda nyheter. Karlstad har försvunnit från den röda listan, och Sundsvall har gått från gul till grön.

Den röda listan toppas dock alltjämt av de traditionella, stora studentstäderna Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. I Karlskrona och Skövde har situationen förvärrats.

Även själva förmedlingen av studentbostäder och kösystemet har kartlagts i årets rapport. Endast två av orterna, Falun och Linköping, lever enligt rapporten upp till kraven på transparenta kösystem med ett varierat utbud av bostäder.

– Vi behöver tillgång till en bostad i samband med terminsstarten och förmedlingen av studentbostäder är en nyckel till att vi ens ska kunna kvalificera oss för en. Förmedlingen måste vara transparent för att alla studenter, på lika villkor, ska få tillgång till de studentbostäder som finns, säger Caroline Sundberg.

På många av orterna planeras nyproduktion, i en ökad hastighet. Men enligt rapporten larmar studentkårerna för att hyressättningen i det nyproducerade är alldeles för hög med tanke på studenternas ringa inkomst.

SFS trycker i rapporten framför allt på två saker, som lösning för ett ökat boende som studenter kan ha råd med.

- Ansvaret för bostäder behöver tydligare fördelas mellan kommuner, statliga myndigheter och kanske även länen. Ekonomiska styrmedel är en väg att gå för ett ökat ansvarstagande.
- Alla partier måste inse att bostadsbyggande kostar och att studenter inte har råd med dyr nyproduktion. Höj bostadsbidraget i väntan på långsiktiga samarbetssprungna investeringar i bostadsmarknaden.

I inledningen av rapporten skriver Sundberg och vice ordföranden Charlotta Tjärdahl att det är bristen på politiskt samarbete som hindrar bostadsbyggandet från att ta fart på riktigt.

”Detta blir inte minst tydligt om vi ser på de fallerade bostadspolitiska samtalen. Initiativet hade kunnat bli den ack så nödvändiga vändningen för hela landet, men föll på att inget parti vågade ta av sina ideologiska skygglappar. Alla ville komma överens, men ingen vågade offra något” skriver duon.

Källa: SFS. Illustration: Petter Furå.

Källa: SFS. Illustration: Petter Furå.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Maria Nordlander

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev