Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

”Infrastruktur och bostäder måste löpa hand i hand”

Publicerad: 24 mars 2018, 09:48

Infrastukturminister Tomas Eneroth.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Fastighetsnytt talade med Tomas Eneroth som snart suttit ett år på posten som infrastrukturminister. Han ser gärna en tätare koppling mellan infrastrukturinvesteringar och stadsutveckling framöver men oroas också över kompetensbristen i de stora, planerade infrastrukturprojekt som ska till.


Ämnen i artikeln:

Tomas Eneroth

Tomas Eneroth klev på jobbet som infrastrukturminister sommaren 2017 och beskriver tillträdet som en rivstart och han har ägnat mycket tid till att utveckla relationer med branschorganisationer, regioner och kommuner.
– Det är ett stort intresse för den nationella planen och de 700 miljarder vi ska investera i infrastruktur. Samtidigt passar det mig bra, jag har jobbat länge politiskt och suttit i riksdagen i 24 år och har ett bra kontaktnät från början. Det har gått väldigt bra att skapa relationer med branschen och jag är en samförståndspolitiker som hellre fokuserar på det som förenar än det som skiljer och det har varit ett bra sätt att arbeta, säger Tomas Eneroth.

Att det är valår innebär att en politiker med ansvar för infrastruktur uppvaktas friskt och det blir mycket att ta hänsyn till när det ska prioriteras inom ramen för det investeringsutrymme som finns tilldelat. Samtidigt ser han kanske jobbet som något lättare än för Catharina Elmsäter-Svärd då han har 100 miljarder mer i budget att tillgå än vad den borgerliga regeringen hade.

– Jag är säkert en av de mer populära ministrarna för tillfället när det gäller uppvaktning. Det är många som när drömmar om ny infrastruktur, det handlar om bygdens och stadens utveckling och då är infrastrukturen en viktig del. Även om vi har underinvesterat tidigare är det lättare att möta mångas önskemål eftersom vi satsar så pass mycket som vi gör. Sedan är det naturligtvis så att alla har än högre ambitionsnivåer, men då får vi ta det härifrån och säga att det är ett första steg. Vi kommer att behöva investera väsentligt mycket mer framöver och faktiskt bygga samhället, och det är vad vi gör nu när vi knyter infrastruktur och bostadsbyggande på ett helt annat sätt, säger Tomas Eneroth.

I december 2017 lämnade Sverigeförhandlingen in sin slutrapport där totalt 285 400 nya bostäder finns med i kommunernas åtaganden kopplat till höghastighetsbanan. Just kopplingen mellan ny infrastruktur och bostäder ser Tomas Eneroth som väldigt viktig och han berömmer sin företrädare Anna Johansson som gav Trafikverket i uppdrag att ta med bostadsbyggandet i infrastrukturplaneringen.

– Egentligen är det ju ganska underligt att vi i Sverige inte haft en gemensam planeringshorisont för bostadsbyggande och infrastruktursatsningar, utan vi har haft separata stuprör. Jag ser att Trafikverket och även Sverigeförhandlingens sätt att arbeta har varit framgångsrikt i att kombinera bostadsutveckling och stadsutveckling med infrastruktursatsningar och jag tror att vi behöver arbeta än tätare framöver. Både för att hitta fungerande modeller för återföring men också för att kunna bygga hållbara städer och då måste infrastruktur och bostäder löpa hand i hand på ett väsentligt mycket bättre sätt, säger Tomas Eneroth.

Värdeåterföring i samband med ny infrastruktur är något som funnits på regeringens agenda och 2016 beslutades att en kommitté ska utreda om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom uttag av en särskild skatt eller avgift. I det betänkande som överlämnades i februari i år ansågs dock att, trots att man kunnat påvisa en positiv inverkan på fastigheternas värde, det skulle bli svårt att på ett tillförlitligt sätt fastställa en skattebas. Tomas Eneroth tror dock att värdeåterföring på ett eller annat sätt är rätt väg.

– När vi bygger infrastrukturprojekt som innebär att man kraftigt ökar värdet på exploateringsområdet så tyckte ju också riksdagen att det var rimligt att hitta en modell för värdeåterföring, sedan återstår det att se hur det implementeras framöver. Jag tror att vi måste tänka smartare och koppla ihop exploatering och stadsutveckling med infrastrukturinvesteringar. Så det blir viktigt att hitta den typen av finansieringsmodeller. Så här kommer vi arbeta vidare och det finns naturligtvis ett starkt engagemang hos kommuner och regioner också, och inte minst byggindustrin, säger Tomas Eneroth.

De planerade höghastighetsbanorna har debatterats flitigt vad gäller kostnader och hastigheter. Frågan handlar mycket om finansiering, men oavsett om det ska anslagsfinansieras, lånas eller till privat medfinansiering, så tror Tomas Eneroth att det är helt avgörande att få till en bred politisk överenskommelse.

– Om vi ska göra detta industriella projekt i 250-miljardersklassen som kommer ta stora resurser i anspråk de kommande 20-30 åren då är det viktigt att vi har en bred uppslutning bakom finansieringsprincipen för detta. En nationell plan kan regeringen själv besluta om för det gäller de kommande 12 åren men ett så här stort projekt som nya stambanor för höghastighet här tror jag att det är helt avgörande att vi också har en bred samsyn. Och jag har sagt att jag vill ha samtal med allianspartierna framöver. Jag hoppas och tror att vi ska hitta en bred uppslutning bakom detta, säger Tomas Eneroth.

När det gäller de stora investeringar som ska göras i samhället de kommande åren inom exempelvis infrastruktur och bostäder är det framförallt kompetensförsörjningen som oroar Tomas Eneroth. Han pekar på att det redan i dag finns 100 000 lediga jobb och de investeringar som planeras inom infrastruktur där har Trafikverket beräknat att det behövs 235 000 årsarbeten. Han skickar gärna en önskan till branschen.

– Jag är orolig för att vi inte har tillgång till rätt utbildad arbetskraft när det gäller byggingenjörer, arkitekter, logistiker, fastighetsekonomer med mera som kommer att behövas. Det är avancerade jobb som växer fram. Vi ökar utbildningsinsatserna från regeringens sida med fler yrkesutbildningar och högre utbildningar men här måste också varje bransch ta ett större ansvar än tidigare så att vi inte hamnar i ett läge där politiska beslut och ekonomiska resurser för viktiga projekt framöver försenas på grund av brist på rätt utbildad personal. Här tror jag att det är viktigt att både fastighetsägare, byggherrar, transportbransch med flera på ett tydligare sätt än tidigare tittar på sin långsiktiga kompetensförsörjning, säger Tomas Eneroth.

Mattias Fröjd

Ämnen i artikeln:

Tomas Eneroth

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News