Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Hur reagerar hushållen på planerade bostadsprojekt?

Publicerad: 12 maj 2014, 12:43

Byggherrar, planerare och arkitekter har behov att förstå hur människor reagerar på planerade bostadsprojekt och vilka priser dessa är beredda att betala när större investeringsbeslut fattas. Fastighetsekonomisk forskning inom marknadsanalys vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) kan bidra till en lösning på frågan.


Ämnen i artikeln:

KTH

Forskningen kan öka kundfokuseringen och stärka byggherrerollen vilket var ett av huvudproblemen som uppmärksammades hos byggindustrin genom SOU (2002:115¹).

Den tillämpning som utvecklats vid KTH innebär att människors faktiska upplevelser av produkter kan fångas genom intervjuer för att sedan analyseras med statistiska modeller avseende vad som påverkade deras val. Upplevelser som överförs till reaktioner på kvaliteter hos bostadsprojekt och på priser avslöjar olika sociodemografiska gruppers intentioner att bosätta sig i ett bostadsprojekt.

Det är tekniskt fullt möjligt att stärka medborgardialoger genom videoanimerade bostadsmiljöer på exempelvis Youtube där medborgarnas reaktioner mäts via webbenkäter. Statistiska analyser stryker sedan olika sociodemografiska gruppers reaktioner på föreslagna projekt. Det är troligt att en videoanimering av Hammarby Sjöstad i tidigt skede av projektet hade visat att det var barnfamiljer i Stockholm innerstad var den primära målgruppen istället för medelålders par i Enskede med omnejd vilket hade sparat stora utgifter.

Familjebostäders projekt i Hornsberg Strand, Stockholm, hade blivit attraktivare för bostadssökande om det hade funnits lägenheter med exklusivare köks- och badrums inredning. Statistiska analyser visade att hushållens reaktioner på lägenhetens standard påverkade deras val att hyra en nyproducerad lägenhet. Studien visade också att den höga nyproduktionshyran inte var avgörande för valet att hyra. De som accepterade att hyra hade signifikant lägre inkomster än hushåll som avstod från att hyra. Den statistiska metoden ger oss nya möjligheter att undersöka boendekvaliteter och fastställa dess effekter mellan olika grupper på en detaljerad nivå som inte varit möjligt tidigare.

En mycket intressant tillämpning kommer från ett experiment med videoanimeringen av bostadsprojektet Kuttersmycket i Öster Mälarstrand i Västerås. Den statistiska modellen gav möjligheter att undersöka hur bostadshusens utformning, boendemiljö, läge och prisnivåer påverkar intentionen att bosätta sig i bostadsprojektet. Den statistiska analysen sker för barnfamiljer och familjer utan barn. Priset som användes var marknadspriser samt priser som var 25 procent högre. Den statistiska analysen visar att barnfamiljer ansåg att boendemiljön var bra men bostadshusens utformning och läget gjorde att projektet inte upplevs prisvärt. Familjer utan barn reagerade däremot positivt på bostadshusens utformning, boendemiljön, läget samt marknadspriset. När priset ökade med 25 procent så tyckte familjer utan barn att boendet inte längre var prisvärt men uppskattar fortfarande boendekvaliteterna i projektet. Det finns alltså en brytpunkt under den nivån som vi testat då det faktiska priset blir för högt.

Sveriges innovationsmyndighet (VINNOVA) har via KTH innovation beslutat att stötta utvecklingen av företaget Tailored Scales (www.tailoredscales.com). Nya tjänster utvecklas nu med utgångspunkt från den forskningssatsning som skett med ekonomiskt bistånd från Formas samt företagen Besqab, JM, NCC, Veidekke, Stockholm Stads Bostadsförmedling, Prognoscentret, Swedbank Sparbanksstiftelser och Sollentuna kommun, Solna Stad och Upplands-Väsby kommun.

¹SOU 2002: 115. Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn.

Berndt Lundgren

Berndt Lundgren, Tekn. Dr
Lektor Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

En längre artikel publicerades i Fastighetsnytt nummer 1. Du kan läsa den här (pdf).

Ämnen i artikeln:

KTH

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.