Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Förslag till reformerad bostadsmarknad

Publicerad: 21 augusti 2018, 13:17

Delegationen Bostad 2030 presenterade på tisdagen sin reformagenda för att komma framåt på den svenska bostadsmarknaden. Bland annat föreslås inrättandet av en nationell bostadsförsörjningsplan och statliga “sociala” obligationer.


Ämnen i artikeln:

Bostad 2030

Delegationen Bostad 2030 presenterade på tisdagen sin reformagenda för att komma framåt på den svenska bostadsmarknaden. Bland annat föreslås inrättandet av en nationell bostadsförsörjningsplan och statliga “sociala” obligationer.

Delegationen, som initierades av Hyresgästföreningen, har under ett år letts av ordförande Anders Sundström och bestått av Marie Nilsson, ordförande i IF Metall, Magnus Billing, vd på Alecta, Jonas Spangenberg, vd på BoKlok och Eva Andersson, forskare och tidigare vid Institutet för Bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Det är främst följande problem som den kommande regeringen, enligt rapporten, behöver adressera snabbt:

1) Höga trösklar för stora löntagargrupper

2) För lågt byggande över konjunkturcykeln för att klara bostadsförsörjningen

3) Kraftiga konjunktursvängningar leder till ett dyrt och ineffektivt byggande och stora realekonomiska kostnader för samhället

4) Dagens finansieringsmodell förutsätter en fortsatt ökning av hushållens skuldsättning, vilket statsmakten aktivt vidtar åtgärder för att begränsa. Systemet skapar en målkonflikt mellan att upprätthålla nyproduktionen och finansiell stabilitet samt makroekonomiska risker.

– I sina grundliga och akademiska studier har Bostad2030 vågat avliva många myter och vi har nu fått ta emot ett förslag som är intressant för oss att noga överväga, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

För att komma tillrätta med problemen föreslår delegationen fyra förslag:

En nationell bostadsförsörjningsplan
“Vi föreslår en rollfördelning som förtydligar krav och ansvar för bostadsförsörjningen på nationell, regional och lokal nivå. För att tydliggöra staten som ytterst ansvarig bör regeringen årligen lämna en skrivelse till riksdagen där regeringens nationella bostadsförsörjningsplan fastslås samt vid obalans mellan utbud och efterfrågan presentera en handlingsplan. Kring den nationella bostadsförsörjningsplanen bör det skapas en formaliserad process där myndigheter, länsstyrelse, regioner och kommuner ingår.”

En aktiv utbudspolitik avseende tillgång till mark för byggande
“Vi föreslår att kommunerna får ett tydligt ansvar att utforma detaljplaner och upphandla bostadsbyggande som säkerställer alla människors rätt till ekonomiskt överkomliga bostäder i linje med den nationella bostadsförsörjningsplanen. Anbudet ska utformas i ett upphandlingsförfarande där det anbud som erbjuder högst pris för marken givet specificerade parametrar erhåller kontrakt. Upphandlingen kan ske under förutsättning av statligt stöd till hyresbostäder (SFS 2016:880). I praktiken innebär det att utgångspunkten blir ekonomiskt överkomlig hyra som vägledning för kostnaderna och inte tvärtom.”

En ny konjunkturstabil bostadsfinansiering som inte driver på hushållens skuldsättning
“Vårt förslag är ett kompletterande system för obligationer som möjliggör för kapitalmarknaden att effektivare finansiera bostadsproduktion över konjunkturer. I dag används exempelvis redan så kallade gröna obligationer (green bonds) som är ett verktyg för att finansiera offentliga miljöinvesteringar. Ett motsvarande verktyg för staten skulle kunna vara sociala obligationer (social bonds) för att finansiera fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder enligt FN:s hållbarhetsmål. Sociala obligationer skulle kunna ges ut av en självständig institution som inom ramen för vald organisationsform avses vara självfinansierad. Det gör det möjligt att placera den utanför statsbudgeten, men med en statlig garanti för den bostadsproduktion som ligger inom ramen för den nationella bostadsförsörjningsplanen och som avses vara marknadskompletterande för att säkra ett ekonomiskt överkomligt boende för alla medborgare.”

Ett effektivare byggande genom konkurrens som premierar innovation och utveckling
“Staten bör utreda hur forskning och utveckling samt förändrade regelverk kan ytterligare understödja en snabbare produktivitetsutveckling i byggsektorn.”

– Idag är det hushållen som förväntas bekosta nyproduktionen, med stora lån eller dyra nyproduktionshyror. Det är inte hållbart, och delegationens förslag om sociala obligationer med statliga garantier är den typen av nytänkande som behövs för att lösa finansieringen av nyproduktion och flytta över delar av risken från den enskilda till det allmänna, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen. Det är här den bostadspolitiska diskussionen ska befinna sig. Konkreta förslag som ger tillräckligt byggande över tid till rimlig kostnad och som tacklar den otillräckliga konkurrensen, de höga priserna och de kommuner som kan men inte vill bygga, säger Martin Hofverberg.

Här finns hela rapporten. 

Redaktionen

Ämnen i artikeln:

Bostad 2030

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.